نرخ مالیاتی حقوق 1400

جدول مالیات حقوق 1400

از (ریال) تا (ریال) نرخ رقم مالیات 0 40/000/000 %0 معاف 40/000/000 80/000/000 %10 4/000/000 80/000/000 120/000/000 %15 6/000/000 120/000/000 180/000/000 %20 12/000/000 180/000/000 240/000/000 %25 15/000/000 240/000/000 320/000/000 30% 24/000/000 320/000/000 سقفی ندارد %35 n

15 نکته مهم تحریر دفاتر کل

نکات مهم تحریر دفاتر کل

دفترکل همان تی معروف حسابداری است. برای هر حساب موجود در اسناد حسابداری صفحه یا صفحاتی از در دفترکل به ان اختصاص داده می شود. متناسب با حجم عملیات یک حساب صفحات دفترکل به ان اختصاص داده می شود.به طور مثال برای حسابهای موجود نقد و بانک.حسابهای دریافتنی.موجودی کالا.حسابهای پرداختنی و فروش نسبت به حساب…

عملیات حسابداری به چند بخش تقسیم می شود؟

عملیات حسابداری

عملیات حسابداری به دو بخش تقسیم می شود عملیات طی دوره مالی عملیات پایان دوره مالی   عملیات طی دوره روزانه و مستمر می باشند که شامل: جمع آوری اطلاعات مالی تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه ( ورود اطلاعات اولیه ) نقل اقلام از دفتر…

انواع مأموریت از لحاظ محدوده جغرافیایی!

انواع مأموریت از لحاظ محدوده جغرافیایی

ماموریت درون شهری: به مأموریتی گفته میشود که شرکت برای انجام کارهای روزمره و در جهت اجرای وظایف مشخص، کارکنان را به محلی که داخل شهر باشد، اعزام نماید. در این نوع مأموریت، زمان مأموریت جزء ساعات کار محسوب شده و حق مأموریت به مأمور تعلق نخواهد گرفت ولیكن هزینه های رفت و آمد و…

تعیین تاریخ سررسید سفته

سررسید سفته

سررسید ممکن است به یکی از سه حالت زیر باشد: 1- تعهد پرداخت عندالمطالبه: در این حالت صادر کننه سفته تعهّد می­نماید که وجه سفته را به محض مراجعه ذینفع پرداخت نماید 2- تعهد پرداخت وجه سفته در تاریخ معیّن (با ذکر روز و ماه و سال): که تاریخ معیّن با عدد و حروف در…

مزد یا حق السعی به تعریف وزارت کار؟

تعریف مزد یا حق السعی

مزد یا حق السعی به تعریف وزارت کار به استناد ماده 34 قانون کار ،کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و…

7 شرکت تجاری (ماده 20 قانون تجارت)

انواع شرکت تجاری

1 -شرکت سهامی شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است.(ماده 1 قانون تجارت) شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شود:(ماده 4 قانون تجارت) نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق…