درباره حسابدارشید

اینجا هیچ نقشه راهی وجود نداره!

از جایی که هستی یک قدم برو جلوتر! همین.

برای رسیدن به مهارت و تخصص توی حوزه حسابداری راه زیادی در پیش داری، امکان داره بخشی از این مسیر رو طی کرده باشی یا تازه اول راه باشی، اما مهم نیست در این لحظه کجای راه هستی! مهم اینه که یک قدم در جهت اهدافت جلوتر بری.
توی حسابدارشید همراه تو هستیم تا تو رو یک قدم به هدفت نزدیک‌تر کنیم.و به موفقیت دلخواهت برسی

 

محرم زنگی
مدیر حسابدارشید

فرشته کیااحمدی
مدرس مجموعه

خانم خانی
مشاوره دوره ها

خانم ماهری
مشاور دوره ها

خانم راد
پشتیبانی سایت

خانم خانی
پشتیبانی سایت