زمان پلمب دفاتر قانونی

زمان پلمب دفاتر قانونی

قبل از زمان بررسی پلمپ دفاتر قانونی ابتدا باید با مفهوم سال مالی اشنا شویم . مطابق با فرض تداوم فعالیت مدت زمان فعالیت یک واحد اقتصادی از زمان تاسیس نامحدود در نظر گرفته می شود مگر واحد اقتصادی که برای دوره معینی تشکیل می شوند. بر اساس فرض دوره مالی مدت زمان فعالیت واحد…

چرخه حسابداری چیست؟

چرخه حسابداری چیست؟

عملیات حسابداری شامل، یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شوند و به مجموعه آنها «چرخه حسابداری» گفته می شود. چرخه حسابداری شامل مراحل زیر است: ۱- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی ۲- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری ۳- ثبت رویدادهای مالی در دفتر…

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی !

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات ، حسب مورد در دفاتر مربوط…

نرخ مالیات اشخاص حقوقی به چه صورت است؟

نرخ مالیات اشخاص حقوقی

  درآمد‌مشمول‌مالیات‌ابرازی‌شرکتها‌و‌اتحادیه‌های‌ تعاونی‌متعارف‌و‌شرکتهای‌تعاونی‌سهامی‌عام‌مشمول‌ بیست‌و‌پنج‌درصد‌(%۲۵)تخفیف‌از‌نرخ‌موضوع‌این‌ماده‌می‌باشد.   به ازای هر ده درصد ( ۱۰%)افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی…

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی !

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ فرم خاصی است که طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مؤدی مالیاتی قرار میگیرد و مؤدیان مکلفند نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند که انواع آن عبارتند از: مالیات بر درآمد مالیات بر ارث مالیات بر درآمد اجاره حق واگذاری محل مالیات بر درآمد اتفاقی مالیات…

انواع مرخصی !

انواع مرخصی در حسابداری

مرخصی استحقاقی به موجب ماده ۶۴قانون کار؛ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است ( ۲۶روزکاری در سال.) سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود. در صورتی که…

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

گزارش حسابرسی مطابق با ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم چیست؟ قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۷۲ ماده ۲۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده…

۶ دلیل استفاده از نرم افزار های­ حسابداری!

دلایل استفاده از نرم افزار حسابداری

در گذشته که کسب­ وکارها به چند مغازه و کارگاه کوچک خلاصه می شد و یک مغازه دار برای مثال ۱۰ فاکتور را در روز به صورت دستی و به سادگی انجام می داد ، دیگر نیاز چندانی به یک حسابدار و کارهای مربوط به حسابداری مانند تهیه گزارش سود و زیان و موجودی انبار…

مالیات به چند دسته تقسیم می شود؟

انواع مالیات

۱.مالیات مستقیم:

نوعی از مالیات است که بین پرداخت کننده و سازمان حد فاصلی وجود ندارد و مودی مشخص میباشد.

۲.مالیات غیر مستقیم:

از مالیات است که بین پرداخت کننده و سازمان مودیان دیگری نیز وجود دارند و مودی مشخص نمی باشد ولو اینکه ممکن است پرداخت کننده مودی شناخته شده در سازمان نیز نباشند.

کاربر گرامی جلسه پنجم دوره غیر حضوری بارگذاری شد.باتشکر
+