نرخ مالیات صفر

نرخ صفر مالیات !

نرخ صفر مالیات

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه،
دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در
این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور
نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات،
مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با
نرخ صفر محاسبه می‌شود.(ماده ۱۳۲ بند الف)

برخی از موارد نرخ صفر

 1. ماده ۱۳۲ق.م.م
 2. دانش بنیان
 3. مناطق آزاد
 4. و..

ماده ۱۴۶مکرر- شرط اعمال معافیت نرخ صفر:

تبصره ۱: ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در این قانون یا سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات های مقرر در این قانون می شود.

ماده -۱۳۲معافیت واحدهای تولیدی و معدنی
الف) میزان معافیت
۱- %۱۰۰ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص (حقوقی غیر دولتی ( در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال و در سایر مناطق به مدت ۵سال

۲- در صورت استقرار در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه : در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال و در سایر مناطق به مدت ۷سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

ب) شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت واحدهای تولیدی و معدنی
۱-صدور‌پروانه‌بهره‌برداری‌یا‌قرارداد‌استخراج‌و‌فروش‌از‌طرف‌وزارتخانه‌ذیربط‌از‌تاریخ‌ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ از‌آن
۲-عدم‌استقرار‌در‌شعاع‌ ۱۲۰کیلومتری‌مرکز‌تهران‌به‌استثنای‌شهرک‌های‌صنعتی‌استان‌های‌قم‌و‌سمنان
۳-عدم‌استقرار‌در‌شعاع‌ ۵۰کیلومتری‌مرکز‌اصفهان‌و‌ ۳۰کیلومتری‌مراکز‌سایر‌استان‌ها‌و‌شهرهای‌با‌ جمعیت‌بیش‌از‌ ۳۰۰۰۰۰نفر‌
۴-عدم‌استفاده‌از‌معافیت‌موضوع‌بند‌(ث‌)ماده‌ ۱۳۲ق.م.م‌برای‌احداث‌واحد‌تولیدی‌و‌معدنی
۵-ابراز‌درآمد‌حاصل‌از‌فعالیت‌های‌تولیدی‌یا‌معدنی
۶-تسلیم‌اظهارنامه‌،دفاتر‌قانونی‌و‌اسناد‌و‌مدارک‌حسابداری

معاف از مالیات

مواردی است که قانون گذار آن ها را از حدود پرداخت مالیات خارج نموده است.

برخی از موارد معاف از مالیات

 1. سود‌سپرده‌بانکی‌(مجاز)‌(‌‌ماده۱۴۵)
 2. فعالیت‌های‌کشاورزی‌،‌دامپروری،‌‌دامداری،‌‌پرورش‌ماهی‌و‌زنبور‌عسل‌و‌پرورش‌طیور،‌
 3. صیادی‌و‌ماهیگیری،‌‌نوغان‌داری،‌‌احیای‌مراتع‌و‌جنگلها‌،‌باغات‌اشجار‌‌(اشخاص‌حقیقی ‌(ماده۸۱)
 4. درآمد‌اجاره‌املاک‌مسکونی‌‌(تهران‌‌= ۱۵۰متر‌‌/شهرستان‌= ۲۰۰متر‌‌(تبصره۱۱ماده‌۵۳)
 5. موقوفات،‌نذورات،‌پذیره،‌کمک‌ها‌و‌هدایای‌دریافتی‌نقدی‌و‌‌غیر‌نقدی‌آستان‌ها‌،مساجد‌،حسینیه‌ها
 6. کمک‌ها‌و‌هدایای‌دریافتی‌نقدی‌و‌غیر‌نقدی‌هلال‌احمر
 7. درآمد‌اشخاص‌از‌محل‌وجوه‌بریه‌ولی‌فقیه‌،خمس‌و‌زکات‌‌‌(ماده‌۱۳۹)

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کاربر گرامی جلسه پنجم دوره غیر حضوری بارگذاری شد.باتشکر
+