سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید شد؟

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پرواضح است مدیریت واحد های اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقو و مزایای خود را به شک منظم دریافت کنند.و همچنین باید توجه داشت که محاسابات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمت معمولاً قوانین کشورها ،واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان ، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .

بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلو

یری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سو استفاده کننده را ایجاد نماید .

باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسابات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه یک ابزار ،در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباز با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نماید .

اجزاء و عناصر سیستم  حقوق و دستمزد :

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد:

  • دایره کارگزینی
  • دایره ثبت ورود و خروج پرسنل
  • دایره حسابداری  حقوق و دستمزد

که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر ابتدا به شکل کلی انها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در ارتباز با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد

وظیفه دایره کارگزینی

واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش ، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف ،نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد .

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکناان در موسسات و واحدها می باشد که به طرق و روشهای خاصی این کار صورت می پذیرد.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد

این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را به عهده دارد در واع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می شود توجه دارید که بحث حسابداری هزینه حقوق و دستمزد در این دایره مطرح می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع ثبت نام ؛ بوت کمپ حسابدارشید | آموزش صفر تا صد حسابداری | 50% تخفیف | شروع از5 تیر ماه اطلاعات دوره
+