فرار مالیاتی چیست؟

فرار مالیاتی چیست؟

فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی دو موضوع مورد بحث در رابطه با نظام مالیاتی است که در پی آن افراد زیادی به روش‌های مختلف از اجرای قانون و دادن مالیات امتناع می​کنند.

فرارهای مالیاتی جریمه های مالیاتی فراوانی را به دنبال دارند.

می‌توان گفت یکی از چالش های پرهزینه و وقت گیری که نظام های مالیاتی با آن مواجه هستند فرار مالیاتی است.

در تعریف کلی فرار مالیاتی می‌توان گفت:

اقدامات غیرقانونی مثل:

  • حساب سازی
  • عدم ارائه دفاتر رسمی
  • انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و …

با قصد فرار از پرداخت مالیات را فرار مالیاتی می‌گویند.

در فرار مالیاتی درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می شود و همچنین سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد و میزان و منبع درآمدها مخفی می شود.

علاوه بر این اقداماتی که باعث تخفیف مالیاتی می‌شوند بالاتر از میزان واقعی بیان می شوند.

به طور کلی سوء استفاده و تخلف‌های مربوط به فرار مالیاتی بر اساس تصویب قانون کشور در سال ۹۴، شامل موارد زیر می‌شود:

  • تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک غیر واقعی و استفاده کردن از آن.
  • مخفی کردن فعالیت​ های اقتصادی و درآمد های آن.
  • استفاده از عنوان افراد دیگر برای قراردادهای اقتصادی.
  • جلوگیری از دسترسی ماموران به اطلاعات صحیح فعالیت​ های اقتصادی.
  • عدم ارائه اظهارنامه حداکثر در سه سال متوالی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.