مشمولین مالیات فرخوان ارزش افزوده

مشمولین مالیات بر ارزش افزوده


گر کارفرما هستید ویا حسابدار یکی از مهمترین تکالیفی که باید انجام بدهید شناسایی مشمولین مالیات بر ارزش افزوده  هست.ویا شاید یک شخص حقیقی یا حقوقی هستید و با توجه به اینکه در سالهای اخیر ،مشمولین مالیات ارزش افزوده افزایش یافته، نسبت به مشمولین آگاهی کافی  ندارید.تا تاریخ خرداد ماه سال 1400 هشت مجموعه فراخوان به شمول ارزش  افزوده نسبت به فعالان اقتصادی داشتیم که در متن زیر فهرستی از این بابت تنظیم کردیم:

ضمنا برای مطالعه بخشنامه های این موضوع از اینجا اقدام کنید

 

 

مشمولین ارزش افزوده در مرحله اول ثبت نام

الف) کلیه وارد کنندگان؛

ب) کلیه صادر کنندگان؛

ج) کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال  1386سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است.

د) کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال  ،1387یك میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است.

تبصره: آن دسته از فعالان اقتصادی که صرفاً به عرضه کالاها و خدمات معاف از این نظام مالیاتی (بر اساس مفاده ماده  12 قانون) اشتغال دارند.از ثبت نام در این مرحله معاف می باشند، بدیهی است فعالانی که به عرضه توأم کالاهای مشمول و معاف   اشتغال داشته و حداقل یکی از شرایط فوق را دارند مشمول این تبصره نبوده و موظف به ثبت نام در این مرحله می باشند.

 

 

مشمولین ارزش افزوده در مرحله دوم ثبت نام

کلیه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی که حائز شرایط فراخوان مرحله اول ثبت نام نگردیده اند و شاغل در برخی از فعالیت های موضوع بند الف ماده  96ق.م.م (اصلاحیه تاریخ  )1380/11/27به شرح زیر باشند، موظف به ثبت نام و انجام تکالیف قانونی در این نظام مالیاتی با هر میزان فروش یا درآمد می باشند:

تاریخ اجرای قانون برای این دسته از مؤدیان،  1388/07/01می باشد:

 1. کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه ی بهره برداری از وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا می شود؛
 2. بهره برداران معادن؛
 3. <ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛
 4. حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛
 5. ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای؛
 6. ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیك، رایانه ای اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و طراحی سیستم؛
 7. متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛
 8. بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛
 9. نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛
 10. مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛
 11. مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛
 12. <مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی

 

 

مشمولین ارزش افزوده در مرحله سوم ثبت نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، جزو مشمولین  ارزش افزوده نگردیده اند. در صورتی که در سال  1387یا  1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

اشـخـاصـی کـه شـاغل به فـعالیتهای صـرفا مـعاف موضـوع ماده ( )12قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده ( )96قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب،مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.

ضمناً: نحوه ثبت نام و اجرای قانون توسط اشخاص حقیقی مشمول بند «الف» ماده  96قانون مالیاتهای مستقیم در اطلاعیه مرحله دوم (تاریخ اجرای قانون از  )1388/07/01اعلام شده است و در مورد مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده ( )96قانون مزبور نیز در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

ب- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی

مودیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده. از تاریخ اول فرودین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (،)1389/01/01مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می باشند.

 

 

مشمولین ارزش افزوده در مرحله چهارم ثبت نام

 1. <صاحبان کارگاه های صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز  50آمپر باشد)؛
 2. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره)؛
 3. فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات.
 4. <صاحبان تالارهای پذیرائی و رستورانها.
 5. صاحبان متل و هتل های یك و دوستاره و هتل آپارتمان.
 6. صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک.
 7. صاحبان تعمیرگاههای مجازخودرو؛
 8. چاپخانه داران ؛
 9. صاحبان دفاتراسناد رسمی؛
 10. صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیك (پلیس+ ) 10و دفاتر خدمات الکترونیك شهر؛
 11. صاحبان دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی؛
 12. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی.

تاریخ اجراء :

1389/07/01

 

مشمولین مرحله پنجم ثبت نام

کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و بر اساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند.در صورتیکه در هر یك از سالهای  1388 ،1387یا  1389مجموع فروش کالاها و ارایه خدمات (غیر معاف و معاف و غیر معاف) آنها یك میلیارد ریال و بیشتر باشد، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.همچنین کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال  1390ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند. در صورتیکه مجموع فروش کالا و ارایه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 1390 یا سال های بعد، به یك میلیارد ریال و بیشتر برسد. از اولین مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرایی قانون خواهند شد.

تاریخ اجراء :

1390/07/01

 

مشمولین مرحله ششم ثبت نام

اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده « »95قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیتهای زیر اشتغال دارند:

چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری ،سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز.

تاریخ اجراء :

1394/01/01

 

مشمولین مرحله هفتم ثبت نام

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد ( کالا و خدمت ) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفاً معاف موضوع ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

شخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد ، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به ایجاد فعالیت می کنند .

در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد ( کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و خدمات ) مشمول اجرای قانون می باشند.

تذکر بسیار مهم:

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند. حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی. جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

تاریخ اجراء : 1395/07/01.

 

 

فراخوان مرحله هشتم فراخوان

با عنایت به مفاد جزء (پ) بند (۳) آیین‌نامه اجایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده. تمامی جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از فروش یا درآمد کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان‌های قبلی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوانده نشده‌اند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۹ خواهند شد.

همچنین بنا به بند ت تبصره ۶ قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ مالیات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی کشور ایران از امسال دقیقا شبیه به سرزمین اصلی باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

اگر علاقه مند به یادگیری کامل  قوانین مالیات ارزش افزوده و تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هستید،پیشنهاد میکنم حتما این محصول آموزشی  ارزشمند رو تهیه کنید

میانگین امتیاز 1 / 5. تعداد آرا : 1

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴

شروع جشنواره حسابدار حرفه ای | ۵۰٪ تخفیف | شنبه 26 خرداد |ساعت ۱۱ صبحاطلاعات بیشتر+ رزرو
+