مشمول و غیر مشمول مالیات

انواع مشمول و غیر مشمول مالیات

مشمولان مالیات:

اشخاصی هستند که مطابق ماده 1 ق.م.م باید مالیات مستقیم پرداخت نمایند و تکالیف مالیاتی خود را طبق قانون ق.م.م به انجام رسانند.

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند

 1. کلیة‌مالکین اعم‌از‌اشخاص‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌نسبت‌به‌اموال‌یا‌املاک‌خود‌واقع‌در‌ایران
 2. هر‌شخص‌حقیقی‌ایرانی‌مقیم‌ایران‌نسبت‌به‌کلیة‌درآمدهایی‌که‌در‌ایران‌یا‌خارج‌از‌ایران تحصیل‌می‌نماید.
 3. هر‌شخص‌حقیقی‌ایرانی‌مقیم‌خارج‌از‌ایران‌نسبت‌به‌کلیة‌درآمدهایی‌که‌در‌ایران‌تحصیل‌می‌ کند.
 4. هر‌شخص‌حقوقی‌ایرانی‌نسبت‌به‌کلیة‌درآمدهایی‌که‌در‌ایران‌یا‌خارج‌از‌ایران‌تحصیل می‌ نماید.
 5. هر‌شخص‌غیر‌ایرانی‌(اعم‌از‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌)نسبت‌به‌درآمدهایی‌که‌در ایران تحصیل می‌نماید‌و‌همچنین‌نسبت‌به‌درآمدهایی‌که‌بابت‌واگذاری‌امتیازات‌یا‌سایر‌حقوق‌خود‌و‌یا‌دادن‌ تعلیمات‌و‌کمک‌های‌فنی‌و‌یا‌واگذاری‌فیلم‌های‌سینمایی(که‌به‌عنوان‌بها‌یا‌حق‌نمایش یا‌هر‌ عنوان‌دیگر‌عاید‌آنها‌می‌گردد‌)از‌ایران‌تحصیل‌می‌کند.

 

غیر مشمولان مالیات:

اشخاصی هستند که طبق ماده 2ق.م.م از پرداخت مالیات و انجام تکالیف مالیاتی مبری می باشند.

 

اشخاص غیر مشمول مالیات

 1. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
 2. دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود .
 3. شهرداری‌ها
 4. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام
  معظم رهبری

 

تبصره : شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکوردر بندهای فوق باشد ، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این
تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون ، حسب مورد ، نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع ثبت نام ؛ بوت کمپ حسابدارشید | آموزش صفر تا صد حسابداری | 50% تخفیف | شروع از5 تیر ماه اطلاعات دوره
+