پایه سنوات

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می گیرد ؟


پایه سنوات مبلغی هست که بصورت ماهیانه یا سالیانه به حداقل حقوق کارگرانی که بیشتر از یک سال در کارگاه فعالیت داشته باشند و یا از پرداخت پایه سنوات قبلی یک سال گذشته باشد تعلق میگیرد. هدف از پرداخت پایه سنوات به کارگران جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد میباشد. البته موارد دیگری مانند حق مسکن،حق اولاد و حق خوارو بار نیز بصورت ماهیانه به کارگران در جهت تسهیل امورات زندگی پرداخت میشود.

پایه سنوات در سال ۱۴۰۰ به کارگرانی که شامل دریافت پایه سنوات می باشند به ازای تعداد روزهای کارکرد در ماه مبلغ ۴۶،۶۶۶ میباشد، که در صورت عدم غیبت و مرخصی در هر ماه معادل ۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال میباشد که جزو مزد پایه بوده و در محاسبه سایر مزایا تاثیر دارد.

کارفرمایان محترم در نظر داشته باشند پایه سنوات بعنوان یک مزایای انگیزشی به کارگران بوده و با پرداخت بموقع این مبلغ در بهبود کیفیت کارکارگران شریک باشید،

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.