محاسبه مالیات حقوق

محاسبه مالیات حقوق۱۴۰۰ + ویدیو

 

::فهرست مطالب ::

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰ و نحوه محاسبه 

 

مالیات حقوق

برای محاسبه مالیات حقوق که یکی از موارد خیلی حیاتی از وظایف حسابداران میباشد پیشنهاد میکنم ابتدا با سیستم و  مفاهیم حقوق آشنا بشیم.( ماده ۸۴ تا ۹۲ قانون مالیات های. مستقیم)

 

مالیات حقوق ومزد پایه

حقوقی است که با رعایت قانون کار و تامین اجتماعی  یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر با قانون کار نباشًد، برای انجام یک ساعت کار معین و یا تولید یک واحد محصول تعیین و بهصورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت میشود.

و در محاسبه مالیات تاثیر دارد.

 

آیا پایه سنوات مشمول مالیات حقوق می باشد؟

«پایه سنواتی»رامیتوان بخِش حمایتِی پایه حقوق نامیدکه معمولا برای جبران حداقل دستمزد،توسطً شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ میشود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولا با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت میشود؛ هر چند میتوان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یک بار نیز پرداخت کرد.

«پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد. تعلق یافتن پایه سنوات به شاغلین، منوط به داشتن یک سال سابقۀ کار در همان شرکت است.

و از انجایی که پایه سنوات جزو مزد پایه محسوب میشود، مشمول مالیات حقوق میباشد.

 

آیا حق ماموریت مشمول حق مالیات میشود؟

براساس ماده ۴۶ قانون کارفوق العاده ماموریت مبلغی است که در صورای که کارگر از محل کارگاه اصلی ۶۱ کیلومتر دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد ،به او پرداخت می شود.این مبلغ معادل یک روز حقوق است.

بنابراین کارگر به ازای هر روز ماموریت علاوه بر یک روز حقوق معمول ،یکروز حقوق ثابت هم به عنوان حق ماموریت دریافت می کند که نباید از مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد .حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که بر حسب ماهیت شغلی یا محیط کار  و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود .(مطالعه بیشتر در این موضوع)

 

مزایای حقوق کدامند؟

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت میشود، در زمره مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیرمستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیرنقدی تقسیم میگردد.

 

مزایای مستمر؛

مواردی هستند که در چندین ماه متوالی همراه با حقوق اصلی به کارگران پرداخت میشود و معمولاً در حکم حقوق افراد نیز ذکر میگردند.

برخی از مزایای مستمر عبارت اند از: حق اولاد، حق مسکن، بنکارگری، حق ایاب وذهاب، فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مشاغل مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک و حق جذب.

مزایای غیرمستمر؛

مواردی هستند که روال پرداخت ثابتی ندارند و ممکن است هرچند ماه یکبار به کارگران پرداخت شود.

برخی از مزایای غیرمستمر عبارت اند از: أضافه کار، پاداش انجام کار، عیدی، پاداش آخر سال، هزینه تهیه لباس، هزینه های پرداختی بابت درمان و معالجه، بهره وری، خسارت اخراج، فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، بازخرید خدمت، بازخرید مرخصی.

 

حداقل مزد در قانون کار و تامین اجتماعی

با در نظر گرفتن شرایط تورمی و سایر معیارها در آغاز هر سال توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام میشود. کارفرمایان موظف اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند.

در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشند .حتی اگر در قرارداد کتبی مابین کارگرو کارفرما، مزد تعیین شده کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند، حقوق ثابت شامل مزد مبنا و پایۀ سنوات و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار، پرداخت میگردد.

(از قبیل حق جذب، مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و…) است. در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند، حقوق ثابت شامل مزد مبنا و پایۀ سنوات است.

 

مزایای رفاهی و انگیزه ای مشمول مالیات حقوق نمیباشند

از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کارگری، حق اولاد، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشوند و به همین دلیل در محاسباتی مانند سنوات خدمت و یا افزایش حقوق به مزد ثابت اضافه نمیگردند

 

حق اولاد در صورت داشتن شرایط زیر قابل پرداخت است:

  1. کارگر، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار (24 ماه) را داشته باشد.
  2. سن فرزندان پسر او از 18 سال کمتر باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل.
  3. فرزند در اثر بیماری یا نقص عضو (معلولیت) طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد. فرزند دختر تا قبل از ازدواج.

 

 مبلغ حق اولاد  در سال ۱۴۰۰ چقدر می باشد؟

مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه خواهد بود. (این مبلغ بابت هر تعداد فرزند قابل پرداخت است)

 

محاسبه حقوق و مزایا و کسورات حقوق

کارفرما موظف است در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد، با توجه به مصوبات قانونی یا براساس توافق به عمل آمده با پرسنل، مبالغی را تحت عنوان کسور، از حقوق و مزایای آنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید.

این مبالغ به دو دسته تقسیم میشوند:

 

کسورات قانونی در محاسبه حقوق پرسنل کدامند؟

مواردی که قانون اشکارا اجازه کسرازحقوق ومزایا را داده است.این دسته ازکسورعبارت اند از:

 

حق بیمه سهم کارگر

به موجب ماده 148 قانون کار؛ کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. حق بیمه شامل 7% سهم کارگر و 23% سهم کارفرما میباشد.

در لیست حقوق و دستمزد فقط بیمه سهم کارگر از جمع حقوق و دستمزد کسر میشود و سهم کارفرما در محاسبات لیست حقوق و دستمزد لحاظ نمیشود.

توجه داشته باشید کلیه اقلام حقوق و مزایا به غیر از حق اولاد و حق مأموریت شامل کسر حق بیمه میباشند.

 

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰

مالیات حقوق به حقوق و مزایای بیش از سقف معافیت اعلام شده تعلق میگیرد(ماده ۸۴ قانون مالیاتی مستقیم). برای محاسبه مالیات از جدول مالیاتی استفاده میگردد. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ سقف معافیت ماهیانه ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، بنابراین هر فردی که حقوق و مزایایی بیش از این مبلغ داشته باشد، باید نسبت به مازاد ۱۰٪ مالیات پرداخت کند.

 

جدول محاسبه مالیات حقوق مطابق ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم

هر ساله بروز میشود

صندوق اجرا (اجراییات):

در مورد اجراییات میتوان گفت مبالغی که به حکم دادگاه توسط کارفرما از حقوق پرسنل کسر میشود و به شماره حساب دادگاه واریز میگردد که میتواند به دلایل زیر باشد:

 

  1. عدم پرداخت نفقه و یا مهریه توسط کارگر به همسر و ارایه شکایت همسر به دادگاه خانواده برای دریافت نفقه و یا مهریه.
  2. عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و ارایه شکایت طلبکار به دادگستری برای دریافت طلب خود.
  3. چنانچه کارگر محکوم به پرداخت غرامت دال بر وارد آوردن خسارت به کارفرماي خود باشد که در قبال این غرامت، تنها ميتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
  4. کارگر محکوم به پرداخت دیه باشد.

 

کسورات  توافقی در محاسبه حقوق پرسنل کدامند؟

مواردی که با توافق کارگر و یا براساس قرارداد بین کارگر و کارفرما، در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارکنان کسر میشود. برخی از اقلام این دسته از کسور عبارت اند از:

مساعده؛

بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان، به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق ماهانه کسر میگردد.

بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص؛

بنا به درخواست کارگرانی که به شرکت تعاونی یا به اشخاص دیگر بدهکارند، کارفرما اقساط بدهی را ماهانه از حقوق آنان کسر و به طلبکاران پرداخت مینماید.

اضافه پرداخت ماه قبل؛

چنانچه در ماه قبل بر اثر اشتباه محاسباتی مبلغی بیش از مبلغ واقعی به کارگر پرداخت شود، مبلغ مورد نظر در ماه جاری از حقوق و مزایای وی کسر میگردد.

سایر موارد؛

اقساط وام، کسری کار و غیبت، سایر بیمه ها (بیمه تکمیلی، بیمه دندانپزشکی و نظایر آنها) و سایر کسور.)

 

در نهایت از حقوق و مزایای  ناخالص پرسنل کسورات قانونی و تفاوقی کسر میگردد و مبلغ نهایی قابل پرداخت بدست می آید.


اگر می خواهید حقوق و دستمزد را بصورت کامل یاد بگیرید ،پیشنهاد حسابدارشید به شما دوره حقوق و دستمزد است

 


میانگین امتیاز 4.7 / 5. تعداد آرا : 3

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴

شروع جشنواره حسابدار حرفه ای | ۵۰٪ تخفیف | شنبه 26 خرداد |ساعت ۱۱ صبحاطلاعات بیشتر+ رزرو
+