جدول مالیات حقوق 1400

نرخ مالیاتی حقوق ۱۴۰۰

از (ریال)تا (ریال)نرخرقم مالیات
۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰معاف
۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰%۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰
۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰%۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰%۲۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰%۲۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰%۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰سقفی ندارد%۳۵n

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کاربر گرامی جلسه پنجم دوره غیر حضوری بارگذاری شد.باتشکر
+