فیلم آموزش نرم افزار سپیدار سیستم

۸۹۰,۰۰۰ تومان

مدرسفرشته کیااحمدی،بنیانگذار حسابدارشید
مخاطباندانشجویان،فارغ التحصیلان،مدیران ،کارفرمایان،علاقمندان
مدت زمان 420 دقیقه
فرمت آموزش فیلم دانلودی
نوع دسترسی دانلود بمحض ثبت نام
پیش نیاز حسابداری پایه(اصول)
فیلم آموزش نرم افزار سپیدار سیستم

۸۹۰,۰۰۰ تومان