آموزش حسابداری از صفر تا بازارکار

۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره فرشته کیااحمدی
ساعت دوره ۶۰+ ساعت
تعداد کارگاه10جلسه
نوع آموزشویدئویی MP4
نحوه دسترسی دسترسی به محض پرداخت
مخاطباندانشجویان،فارغ التحصیلان،مدیران ،کارفرمایان،علاقمندان
آموزش حسابداری از صفر تا بازارکار

۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان