لیست کالاهای انبار گردانی شده نرم افزار هلو

لیست کالاهای انبار گردانی شده و نشده نرم افزار هلو!

یکی از مهم ترین بخش های حسابداری در مشاغل کنترل موجودی کالاو مواد می باشد .این امر علاوه بر کنترل موجودی کاردکس کالا در نرم افزار در مواقع مختلف نیاز به انبار گردانی دارد.

جهت مشاهده لیست کالاهای انبار گردانی شده از مسیر عملیات مرتبط به کالا  انبارگردانی  لیست کالاهای انبارگردانی شده عمل می نمائیم.

فرمی به شکل زیر نمایش داده می شود که بر اساس شروط موجود در آن می توانیم گزارش تهیه نمائیم.

تاریخ ثبت ما بین: توسط این گزینه می توانیم براساس تاریخ ثبت مورد نظر فیلتر نمائیم.

گزینه گروه اصلی مساوی: توسط این گزینه می توانیم یک گروه اصلی را فیلتر نمائیم.

گزینه گروه فرعی مساوی: توسط این گزینه می توانیم یک گروه فرعی را فیلتر نمائیم.

گزینه موجودی مابین: توسط این گزینه می توانیم کالاهای در بین موجودی خاص را بیابیم.

در ضمن می توانیم از طریق گزارش پیشرفته، شرط های دیگری از جمله نام کالا، اختلاف شمارشها و … را اضافه نموده و گزارش تهیه نمائیم.

لیست کالاهای انبارگردانی نشده در نرم افزار هلو

کاربرد گزارش لیست کالاهای انبارگردانی نشده در نرم افزار هلو در زمان انبار گردانی می باشد، نیاز به لیست کالاهای انبارگردانی نشده در نرم افزار هلو در حین کار برای مطلع شدن از تعداد کالاهای شمرده نشده می باشد.

جهت مشاهده لیست کالاهای انبار گردانی نشده از مسیر عملیات مرتبط به کالا انبارگردانی  لیست کالاهای انبارگردانی نشده عمل نمائیم.

در این قسمت نیز مانند کالاهای انبار گردانی شده می توانیم با تعیین شروط مورد نظر، لیست کالاهایی که انبارگردانی نشده اند را مشاهده می نمائیم.

نتیجه گزارش به صورت زیر خواهد بود:

همونطور که در تصویر مشاهده می­کنیم لیستی از کالاها به همراه مشخصات و مقدار موجودی آن را نمایش می دهد.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.