شب کاری چیست؟

شب کاری در قانون کار چطور محاسبه می شود؟

به موجب ماده 53 قانون کار؛

کار روز، کارهایي است که زمان انجام آن از ساعت ۶بامداد تا 22میباشد

کار شب کارهایي است که زمان انجام آن بین 22تا ۶بامداد قرار دارد.

کار مختلط نیز کارهایي است که بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود.

در کارهاي مختلط، براي هر ساعت کار در شب، تنها به کارگران غیر نوبت کار، %35علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاري تعلق ميگیرد.
در بسیاري از صنایع و کارخانجات نظیر صنعت نفت (مثل پمپ بنزین،) نیروگاه ها، فولاد و ذوب آهن و به طور کلي هر صنعتي که در آن سرمایه گذاري اقتصادي سنگیني شده است و

همچنین در برخي مشاغل خدماتي مثل پزشكي، پرستاري، آتش نشاني، نیروي انتظامي، خدمات آب، برق، تلفن و نظایر آن، افراد به طور شبانه روزي در حال فعالیت هستند.

 

فرمول محاسبه شب کاری

فوق العاده شب کاری 1 ساعت= 35% ×(7.33 ÷حقوق روزانه)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.