مدت کار قانون کار

مدت کار در قانون کار !

به موجب ماده ۵۱قانون کار؛ ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به غیر از مواردی که در قانون کار مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ساعت تجاوز نماید.

به موجب تبصره یک ماده ۵۱قانون کار؛ کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ساعت تجاوز نکند در شرایط سخت و زیان آور روزانه ۶ ساعت و هفتگی ۳۶ ساعت می باشد.

 

با توجه به اینکه در قانون کار ۴۴ساعت کار برای یک هفته اعلام شده است و یک هفته شامل شش روزکاری و یک روز جمعه برای استراحت است، بنابراین برای محاسبه کل ساعات کار در یک ماه به قرار زیر عمل میکنیم:

(معادل ۷ساعت و بیست دقیقه) ۶ = ۷.۳۳روزکاری ÷ ۴۴ساعت
۲۲۰ساعت در ماه = ۳۰روز × ۷.۳۳

 

در برخی شرکتها نیز هر ماه کاری را چهار هفته متوالی (۲۸روز = ۷روز × ۴هفته) به علاوه دو روزکاری در نظر میگیرند و از آنجایی که قانون ۴۴ساعت کار برای یک هفته اعلام کرده است، کل ساعات کار در یک ماه را به قرار زیر محاسبه میکنند:

۱۷۶ساعت برای ۴هفته متوالی = ۴۴ساعت برای یک هفته × ۴
۱۹۲ساعت کار در ماه = (۸ساعت × ۲روزکاری) + ۱۷۶ساعت برای ۴هفته متوالی

 


 

دانلود مقاله PDF مدت کار در قانون کار

 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جشنواره تخفیف عید تا عید | تخفیف 30 تا 80 درصدی |تمام محصولات حسابدارشید مشاهده
+