سررسید سفته

تعیین تاریخ سررسید سفته

سررسید ممکن است به یکی از سه حالت زیر باشد:

1- تعهد پرداخت عندالمطالبه: در این حالت صادر کننه سفته تعهّد می­نماید که وجه سفته را به محض مراجعه ذینفع پرداخت نماید

2- تعهد پرداخت وجه سفته در تاریخ معیّن (با ذکر روز و ماه و سال): که تاریخ معیّن با عدد و حروف در متن سفته قید شده است.

3- تعهد پرداخت وجه سفته پس از مدت زمان معیّنی از تاریخ صدور سفته و مدت مذکور ممکن است برحسب روز، ماه و یا سال باشد:

الف در صورتی که مدت سفته به روز باشد، باید با توجه به تعداد روزهای هر ماه تاریخ سررسید را تعیین نمود. مثلاً اگر سفته­ای 90 روزه از تاریخ صدور سفته (18 دی­ماه سال 4X) صادر شود باید تاریخ سررسید آن را به ترتیب زیر محاسبه و مشخص شود.

ب هرگاه مدت سفته به ماه باشد، با توجه به روز صدور سفته و همچنین بدون توجه به تعداد روزهای هر زمان سررسید را تعیین می­نماید و مثلاً چنانچه صدور سفته در تاریخ 16/10/3 Xبوده و مدت آن سه ماه باشد بدون توجه به تعداد روزهای بهمن (30روز) و تعداد روزهای اسفند (29روز) و تعداد روزهای فروردین (31روز)، زمان سررسید سفته 16/1/4X خواهد بود و چنانچه سررسید سفته با تعطیل رسمی مصادف شود سفته باید در روز بعد از تعطیل پرداخت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع ثبت نام ؛ بوت کمپ حسابدارشید | آموزش صفر تا صد حسابداری | 50% تخفیف | شروع از5 تیر ماه اطلاعات دوره
+