شرح وظایف مدیر و کارشناس منابع انسانی

جدیدترین مفهوم‌های مدیریتی، بیشتر به نیروی کار متمرکز شده‌اند و آن را به عنوان یک دارایی برجسته سازمان تلقی می‌کنند. نقش مدیریت منابع انسانی تأکید بیشتر در تداوم عملکرد مؤثر نیروی کار است. همچنین در نگرش های امروز مدیریتی، نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه اصلی شناخته می‌شود و به همین دلیل، وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی برای نظارت مستقیم بر عملکرد نیروی انسانی، به طور فزاینده‌ای مورد توجه سازمان‌ها قرار می‌گیرد.

مدیریت منابع انسانی به چه معنا است؟

مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی به مجموعه فعالیت‌ها، سیاست‌ها و رویکردهایی اطلاق می‌شود که به هدف بهینه‌سازی و مدیریت افراد در سازمان می‌پردازد. این عبارت شامل برنامه‌ریزی، استخدام، انتخاب و جذب نیروی کار، توسعه و آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد، پاداش و پرداخت، مدیریت روابط کاری، حفظ تعادل کار-زندگی، ایجاد فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییرات سازمانی و سایر فعالیت‌های مربوط به نیروی انسانی است.

مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی سعی دارد با بهره‌گیری از منابع انسانی بهینه و موثر، اهداف استراتژیک سازمان را به دست بیاورد و عملکرد سازمان را بهبود بخشد. این حوزه مدیریتی در برگیرنده برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، توسعه مهارت‌ها و استعدادها، مدیریت عملکرد، ارتقاء رضایت کارکنان، ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و ایجاد تعاملات مؤثر در سازمان است.

مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی درک می‌کند که نیروی انسانی به عنوان یک دارایی بزرگ و بی قیمت در سازمان تلقی می‌شود و تلاش می‌کند تا از طریق سیاست‌ها و روش‌های مناسب، کارکنان را مدیریت کرده و ارتقاء بخشی از عملکرد سازمان را به عهده بگیرد.

وظایف و مسئولیت های مدیر منابع انسانی چیست؟

وظایف و مسئولیت‌های مدیر منا‌‌بع‌ انسانی به طور کلی به تعداد زیادی فعالیت مرتبط با مدیریت نیروی انسانی در سازمان اشاره دارد. برخی از وظایف و مسئولیت‌های مدیر منابع انسانی عبارتند از:

برنامه‌ریزی و استراتژی‌گذاری منا‌‌بع‌ انسانی: تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌های منابع انسانی در راستای تحقق اهداف سازمانی، تعیین نیازمندی‌های نیروی کار و برنامه‌ریزی برای جذب و استخدام کارکنان.

 • جذب و استخدام: طراحی و اجرای فرایندهای استخدامی، تحلیل شغل و توصیف وظایف، اعلام و تبلیغ شغل، مصاحبه و انتخاب کارکنان مناسب، ارائه پیشنهادات و قراردادهای استخدام.
 • توسعه و آموزش: شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان، طراحی برنامه‌های آموزش و توسعه شغلی، اجرای دوره‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای، ارزیابی اثربخشی آموزش و توسعه.
 • ارزیابی عملکرد: تعیین معیارها و سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، ارائه بازخورد و ارزیابی توانمندی‌ها و نقاط قوت/ضعف کارکنان.
 • مدیریت پاداش و پرداخت: طراحی و اجرای سیستم‌های پاداش و پرداخت مناسب، تعیین حقوق و مزایا، مدیریت بیمه‌ها و مزایای اجتماعی کارکنان.
 • مدیریت روابط کاری: برقراری ارتباط و همکاری با کارکنان، حل و فصل درگیری‌ها و اختلافات، مدیریت روابط کاری و ایجاد محیط کار سالم و مثبت.
 • توسعه فرهنگ سازمانی: ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی، ارزیابی مشکلات فرهنگی و اجرای برنامه‌های بهبود فرهنگ سازمانی.
 • رعایت قوانین و مقررات: اطمینان از رعایت قوانین کار و مقررات منابع انسانی، امور مربوط به حقوق کارکنان و سلامت و ایمنی در محیط کار.

این فهرست تنها یک نمونه است و وظایف و مسئولیت‌های مدیر منابع انسانی ممکن است بسته به اندازه و نوع سازمان متفاوت باشد.

عوامل مؤثر بر مدیریت منا‌بع انسانی

مدیریت منا‌بع انسا‌نی تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. در زیر، برخی از عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی را ذکر می‌کنم:

 1. استراتژی‌های سازمانی: استراتژی‌ها و اهداف سازمانی بر تعیین نیازمندی‌ها و سیاست‌های منابع انسانی تأثیر می‌گذارند. مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی باید استراتژی‌های سازمانی را در نظر بگیرد و برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را بر اساس آنها تنظیم کند.
 2. بازار کار و رقابت: شرایط بازار کار و رقابت تأثیر زیادی بر استخدام، حفظ و توسعه نیروی کار دارند. در محیط‌های رقابتی، مدیران منا‌‌بع‌ انسانی باید با توجه به نیازهای بازار کار، استراتژی‌های مناسبی برای جذب و نگه‌داشت کارکنان ارائه دهند.
 3. فناوری و تحولات تکنولوژیک: پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری در سازمان‌ها تأثیر قابل توجهی بر نیروی کار دارد. مدیریت منابع انسانی باید توانایی‌ها و مهارت‌های جدید موردنیاز را تشخیص داده و از طریق آموزش و توسعه منا‌‌بع‌ انسانی، کارکنان را برای استفاده از فناوری آماده کند.
 4. فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی، باورها، ارزش‌ها و رفتارهایی است که در سازمان برقرار است. فرهنگ سازمانی تأثیر بسیاری بر جذب، مشارکت و عملکرد کارکنان دارد. مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی باید برای سازمانی سازگاری فرهنگی فعالیت کند و ارزش‌های سازمانی را ترویج کند.
 5. تغییرات سازمانی: تغییرات در سازمان، مانند تغییرات ساختاری، ادغام‌ها، تغییرات فرهنگی و تکنولوژیکی، نیازمند مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی مؤثر است. مدیران منا‌‌بع‌ انسانی باید از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت تغییرات، کارکنان را در فرآیند تغییر همراهی کرده و آنها را آماده تغییرات سازمانی کنند.

این تنها بخشی از عوامل مؤثر بر مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی است و هر سازمان ممکن است با عوامل دیگری نیز روبه‌رو شود که بسته به شرایط و محیط خاص خود، نقش و تأثیر خاصی داشته باشند.

کارشناس منا‌بع انسانی

کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی یک حرفه در زمینه مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی است که مسئولیت‌ها و وظایف متنوعی در سازمان‌ها به عهده دارد. وظایف اصلی یک کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. استخدام و جذب نیروی کار: کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی مسئول برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای استخدامی است. این شامل تحلیل شغل، توصیف وظایف، اعلام شغل، برگزاری مصاحبه، انتخاب و استخدام کارمندان جدید می‌شود.
 2. مدیریت عملکرد: کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی باید سیستم‌های ارزیابی عملکرد را طراحی و اجرا کند. او مسئول تعیین معیارهای ارزیابی، بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان، و ارائه بازخورد به آن‌ها است.
 3. آموزش و توسعه: کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی باید نیازهای آموزشی کارکنان را تشخیص داده و برنامه‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای را برای آن‌ها طراحی و اجرا کند.
 4. مدیریت پاداش و پرداخت: کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی مسئول تعیین و مدیریت سیستم‌های پاداش و پرداخت در سازمان است. او باید حقوق، پاداش، مزایا و سیستم‌های مربوط به مزایای اجتماعی را تنظیم و مدیریت کند.
 5. مدیریت روابط کاری: کارشناس منا‌‌بع‌ انسانی باید به برقراری و حفظ روابط کاری سالم بین کارکنان و سازمان کمک کند. او می‌تواند در حل و فصل درگیری‌ها و اختلافات کارکنان نیز نقش داشته باشد.
 6. رعایت قوانین و مقررات: کارشناس منابع انسانی باید با رعایت قوانین کار و مقررات حقوقی مربوط به استخدام، ارتقاء، مزایا و سایر مسائل منابع انسانی سازمان کمک کند.

علاوه بر این، کارشناسان منابع انسانی ممکن است وظایف و مسئولیت‌های دیگری نیز داشته باشند که بسته به سازمان و صنعت مورد فعالیت متفاوت باشد.

جمع بندی

مدیریت منا‌‌بع‌ انسا‌نی یکی از جوانب مهم و حیاتی در سازمان‌هاست. امروزه، ارزش بیشتری نسبت به قبل به نیروی انسانی در سازمان‌ها داده می‌شود و مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی برای نظارت مستقیم بر عملکرد نیروی انسانی بیشتر از قبل توجه می‌شود. وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان منا‌‌بع‌ انسانی شامل استخدام و جذب نیروی کار، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه، مدیریت پاداش و پرداخت، مدیریت روابط کاری و رعایت قوانین و مقررات است. عوامل مؤثر بر مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی شامل استراتژی‌های سازمانی، بازار کار و رقابت، فناوری و تحولات تکنولوژیک، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات، و تغییرات سازمانی می‌باشند. این عوامل همه با هم تأثیر گذارنده در فعالیت‌ها و تصمیمات مدیریت منا‌‌بع‌ انسانی در سازمان‌ها هستند.

منابع:

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا : 0

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴