حق اولاد و شرایط پرداخت آن

حق اولاد و شرایط پرداخت حق اولاد !

حق اولاد

یکی از مزایای حقوق کارگران حق اولاد می باشد.سال های گذشته به این صورت بود که تا 2 فرزند حق اولاد پرداخت می نمودند.اما طبق بخشنامه جدید هیئت وزیران به کلیه فرزندان حق اولاد تعلق می گیرد.

مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل 3برابر حداقل مزد روزانه خواهد بود. (این مبلغ بابت هر تعداد فرزند قابل پرداخت است.)

 

شرایط پرداخت حق اولاد

به استناد ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) به تعداد فرزندان بیمه شده (بدون سقف)قابل پرداخت خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف ) بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بیست روز را داشته باشد.

ب ) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد و یا در اثر بیماری و نقص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قادر به انجام کار نباشد.

نحوه محاسبه حق اولاد:

تعدادفرزند* 1910427(ثابت در سال 99)

 

 


 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.