چرخه حسابداری چیست؟

چرخه حسابداری چیست؟

عملیات حسابداری شامل، یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شوند و به مجموعه آنها «چرخه حسابداری» گفته می شود.

چرخه حسابداری شامل مراحل زیر است:

۱- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی

۲- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری

۳- ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

٤- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

٥- تهیه تراز آزمایشی

۶- اطلاع حساب های دفترکل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)

۷- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

۸- بستن حساب های موقت(از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)

۹- تهیه صورت های مالی

10- تهیه تراز آزمایشی اختتامی


 

دانلود مقاله (PDF) چرخه حسابداری چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.