ماده -132معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

ماده ۱۳۲معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

الف) میزان معافیت

۱-صددرصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص (حقوقی غیر دولتی ( در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال و در سایر مناطق به مدت ۵سال

۲-در صورت استقرار در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه : در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال و در سایر مناطق به مدت ۷سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

 

ب) شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

۱-صدور‌پروانه‌بهره‌برداری‌یا‌قرارداد‌استخراج‌و‌فروش‌از‌طرف‌وزارتخانه‌ذیربط‌از‌تاریخ‌ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ از‌آن

۲-عدم‌استقرار‌در‌شعاع‌ ۱۲۰کیلومتری‌مرکز‌تهران‌به‌استثنای‌شهرک‌های‌صنعتی‌استان‌های‌قم‌و‌سمنان

۳-عدم‌استقرار‌در‌شعاع‌ ۵۰کیلومتری‌مرکز‌اصفهان‌و‌ ۳۰کیلومتری‌مراکز‌سایر‌استان‌ها‌و‌شهرهای‌با‌ جمعیت‌بیش‌از‌ ۳۰۰۰۰۰نفر‌

۴-عدم‌استفاده‌از‌معافیت‌موضوع‌بند‌(ث‌)ماده‌ ۱۳۲ق.م.م‌برای‌احداث‌واحد‌تولیدی‌و‌معدنی

۵-ابراز‌درآمد‌حاصل‌از‌فعالیت‌های‌تولیدی‌یا‌معدنی

۶-تسلیم‌اظهارنامه‌،دفاتر‌قانونی‌و‌اسناد‌و‌مدارک‌حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *