سود عملیاتی و غیر عملیاتی در حسابداری

سود عملیاتی و غیر عملیاتی در حسابداری

سود عملیاتی در حسابداری به مبلغی اطلاق می‌شود که به دست آمده از فروش محصولات و خدمات اصلی یک شرکت است. بنابراین، سود عملیاتی‌ معادل با درآمد خالص عملیاتی است که از فروش محصولات و خدمات به دست آمده است. به عنوان مثال، درآمد فروش، کاهش هزینه‌های تولید و فروش و سایر درآمدهای عملیاتی‌ دیگر، بخشی از سود عملیاتی‌ هستند.

سود غیرعملیاتی نیز از منابعی غیر از فروش محصولات و خدمات شرکت نشات می‌گیرد. به عنوان مثال، فروش دارایی‌های ثابت شرکت یا درآمدهایی که به صورت ماوراء عملیاتی و بدون ارتباط با فروش محصولات و خدمات به دست آمده است. مانند سود سرمایه‌گذاری، سود فروش دارایی‌های ثابت شرکت، تحقق ارزش دارایی‌های شرکت و سود ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی از سود غیرعملیاتی هستند.

در کل، سود عملیاتی مربوط به فعالیت‌های اصلی شرکت و درآمد آن است، در حالی که سود غیرعملیاتی مربوط به فعالیت‌های غیراصلی یا فرعی شرکت می‌باشد.

سود عملیاتی یکی از مفاهیم مهم حسابداری است که به میزان درآمد خالص حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت در یک دوره حسابداری اشاره دارد. به طور دقیق‌تر، سود عملیاتی شامل تمام درآمدهای حاصل از فروش محصولات یا خدمات، کاهش هزینه‌های تولید و فروش، و سایر درآمدهای عملیاتی دیگر است. در واقع، سود عملیاتی به عنوان میزان درآمدی تلقی می‌شود که به عنوان نتیجه فعالیت‌های اصلی شرکت در یک دوره حسابداری بدست آمده است.

سود عملیاتی نشان دهنده قابلیت تولید درآمد در طولانی مدت شرکت است و همچنین می‌تواند برای بررسی عملکرد شرکت در یک دوره حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر شرکت‌ها هدف دارند که سود عملیاتی خود را در یک دوره حسابداری افزایش دهند، چرا که این نشانگر بهبود کسب و کار و افزایش درآمد آینده می‌باشد.

مفهوم سود غیر عملیاتی

سود غیر عملیاتی یکی دیگر از مفاهیم مهم حسابداری است که به مبلغ درآمد خالص حاصل از فعالیت‌های غیراصلی یا فرعی شرکت در یک دوره حسابداری اشاره دارد. به طور کلی، فعالیت‌های غیر عملیاتی شامل فروش دارایی‌های ثابت شرکت، سود سرمایه‌گذاری، تحقق ارزش دارایی‌های شرکت، سود ناشی از تغییرات نرخ ارز و … است.

در واقع، سود غیرعملیاتی نشان دهنده درآمدی است که به عنوان نتیجه فعالیت‌های غیراصلی شرکت در یک دوره حسابداری به دست آمده است. برخلاف سود عملیاتی، سود غیر عملیاتی نشانگر بهره‌وری و کسب درآمد در زمینه‌های مختلف است و ممکن است به صورت موقتی یا دائمی بوده و از ماوراء فعالیت‌های عملیاتی شرکت نشات بگیرد.

بسیاری از شرکت‌ها سعی دارند که سود غیرعملیاتی خود را نیز در دوره‌های حسابداری افزایش دهند، اما باید توجه داشت که این نوع سودها معمولاً به صورت موقتی بوده و به عنوان نشانگر عملکرد طولانی مدت شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

تفاوت سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی

تفاوت اصلی بین سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در ماهیت منبع آن‌ها است. سود عملیاتی نشان دهنده درآمد حاصل از فعالیت‌های اصلی و عمده شرکت است، در حالی که سود غیرعملیاتی نشان دهنده درآمد حاصل از فعالیت‌های غیراصلی و فرعی شرکت است.

همچنین، سود عملیاتی نشانگر بهره‌وری و درآمد طولانی مدت شرکت است و در نتیجه می‌تواند به عنوان شاخص اصلی برای بررسی عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، سود غیرعملیاتی ممکن است به صورت موقتی باشد و به دلیل شرایط خاصی نظیر فروش دارایی‌های ثابت شرکت یا تحقق ارزش دارایی‌های غیر جاری، در یک دوره حسابداری به وجود آید.

در نتیجه، افزایش سود عملیاتی می‌تواند به عنوان نشانگر کسب و کار بازده‌گر و بالقوه برای سود غیرعملیاتی در آینده مورد استفاده قرار گیرد. اما افزایش سود غیرعملیاتی نشانگر بهره‌وری و کسب درآمد در زمینه‌های مختلف است و به ماوراء فعالیت‌های عملیاتی شرکت نشات می‌گیرد.

درآمد عملیاتی چیست؟

درآمد عملیاتی نشان دهنده درآمد حاصل از فعالیت‌های اصلی و عمده شرکت است. به عبارت دیگر، درآمد عملیاتی نشانگر میزان درآمدی است که یک شرکت از فروش محصولات و خدمات خود در طول دوره حسابداری به دست آورد‌ه است.

این درآمد می‌تواند از فروش کالاها و خدمات، هزینه‌های تولید، هزینه‌های فروش و هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های تولید و فروش محصولات شرکت به دست آید. درآمد عملیاتی معمولاً به عنوان یک شاخص اصلی در بررسی عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف استفاده می‌شود، زیرا نشان‌دهنده بهره‌وری و درآمد طولانی مدت شرکت است.

برای محاسبه درآمد عملیاتی، درآمد ناشی از فروش کلیه محصولات شرکت باید با هزینه‌های تولید و فروش آنها، از جمله هزینه‌های مواد اولیه، هزینه‌های پرداخت به کارگران و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید و فروش، منهای شود.

حاشیه سود عملیاتی چیست؟

حاشیه سود عملیاتی‌ نشان دهنده میزان سودی است که یک شرکت از فروش کالاها و خدمات خود به دست می‌آورد، پس از کسر تمامی هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش آن کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های تولید، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، هزینه‌های پرداخت به کارگران و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید و فروش.

به عبارت دیگر، حاشیه سود عملیاتی‌ نشانگر سود ناشی از فروش کالاها و خدمات است، قبل از کسر هزینه‌های غیر عملیاتی مانند هزینه‌های مالی و مالیاتی و سایر هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های غیر عملیاتی‌.

حاشیه سود عملیاتی‌ به عنوان یک شاخص مهم در بررسی عملکرد شرکت استفاده می‌شود، زیرا نشان‌دهنده سودی است که یک شرکت از فعالیت‌های اصلی خود به دست می‌آورد و نشانگر بهره‌وری شرکت در این زمینه است. همچنین، بالا بودن حاشیه سود‌ عملیاتی‌ نشان دهنده این است که شرکت قادر به پرداخت هزینه‌های غیر‌ عملیاتی‌‌ و پرداخت سود سهامداران است.

سود غیر عملیاتی‌ چیست؟

سود غیر عملیاتی‌ یا Non-operating income، سودی است که از فعالیت‌های غیر عملیاتی‌ یک شرکت به دست می‌آید و با فروش کالاها و خدمات شرکت در تعامل ندارد. این سودها ممکن است از فروش دارایی‌های ثابت، سود سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات بازپرداختی، وام‌های دریافتی، جریمه‌ها، تغییرات ارزش ارزیابی دارایی‌ها و سایر درآمدهایی که ناشی از فعالیت‌های غیر عملیاتی شرکت هستند، به دست می‌آید.

به عبارت دیگر، سود غیر عملیاتی‌ شامل درآمدهایی است که ناشی از فعالیت‌هایی خارج از فعالیت اصلی شرکت است. این درآمدها ممکن است ناشی از فروش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها، سود سهام و بدهی‌های سرمایه‌ای باشند.

سود غیر عملیاتی‌ به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در بررسی عملکرد مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش سود غیر عملیاتی‌ ممکن است به عنوان نتیجه فروش دارایی‌های غیرضروری باشد و نشان‌دهنده بی‌توجهی به طرح‌های فعالیت اصلی شرکت باشد. همچنین، کاهش سود غیر عملیاتی‌ ممکن است نشان دهنده تغییرات در مالیات، قوانین محلی و یا شرایط اقتصادی باشد.

جمع بندی

در این بحث، به بررسی مفاهیم سود عملیاتی‌ و سود غیر عملیاتی‌ پرداختیم. سود عملیاتی‌، سودی است که از فروش کالاها و خدمات اصلی شرکت به دست می‌آید و ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های اصلی شرکت دارد. حاشیه سود عملیاتی‌ نیز تفاوت بین درآمد عملیاتی‌ و هزینه‌های عملیاتی شرکت است.

از سوی دیگر، سود غیر عملیاتی‌ یا Non-operating income، سودی است که از فعالیت‌های غیر عملیاتی‌ یک شرکت به دست می‌آید. این سودها ممکن است از فروش دارایی‌های ثابت، سود سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات بازپرداختی، وام‌های دریافتی و … به دست آید.

هر دو مفهوم سود عملیاتی‌ و سود غیر عملیاتی‌ در بررسی عملکرد مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش سود غیر عملیاتی‌ ممکن است به عنوان نتیجه فروش دارایی‌های غیرضروری و نشان‌دهنده بی‌توجهی به طرح‌های فعالیت اصلی شرکت باشد. همچنین، کاهش سود غیر عملیاتی‌ نیز ممکن است نشان دهنده تغییرات در مالیات، قوانین محلی و یا شرایط اقتصادی باشد. در کل، درک این مفاهیم به عنوان شاخص‌های مهم برای بررسی عملکرد مالی شرکت، برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارکنان شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است.

منابع:

toppr.com
wallstreetmojo.com

میانگین امتیاز 1 / 5. تعداد آرا : 1

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴