فرم نظرسنجی دوره “از کجا شروع کنم “

لطفاً فرم زیر را پر کنید

نظر دوره

چقدر با مسیر یادگیری حسابداری آشنا شدید؟