فرم نظر سنجی

لطفا به فن بیان مدرس ما امتیاز دهید؟
اطلاعات و بروز بودن محتوا تا چه اندازه به پیشرفت شما کمک کرد ؟
آیا فرآیند تهیه کارگاه از ما آسان بود؟
به طور کلی، آیا از کارگاه ما راضی هستید؟