دانلود رایگان

تقویم طلایی حسابداران سال ۱۴۰۱

تقویم طلای حسابداری مالیاتی شامل تاریخ های مهم تقویم حسابداری برای انجام تکالیف مودیان مالیاتی است. این تکالیف باید در طول ماه و سال انجام گردد تا عملکرد مودیان به صورت شفاف و مکتوب، در اختیار دستگاه های ذیربط اعم از سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای قانونی قرار بگیرد.

  • جهت دانلود رایگان تقویم فرم زیر را تکمیل کنید.