دوره غیر حضوری حسابدارشید

۱۷۲۶۰۰۰ تومان

مدرسفرشته کیااحمدی
نوع آموزشویدئویی
مخاطبدانشجویان حسابداری ،کارجویان،مدیران
تاریخ برگزاری دوره3 اسفند 1399
تعداد جلسات15 جلسه
مدت دوره40 ساعت
دوره غیر حضوری حسابداری
دوره غیر حضوری حسابدارشید

۱۷۲۶۰۰۰ تومان

کاربر گرامی جلسه پنجم دوره غیر حضوری بارگذاری شد.باتشکر
+