نسخه آموزشگاهی نرم افزار هلو

110000 تومان

نسخه آموزشی نرم افزار هلو با همان ویژگی ها و قابلیت ها اما با امکان محدود ثبت سند، به دلیل اینکه برای رفع نیازهای آموزشگاهی طراحی شده است از طریق کلیه نمایندگی های مجاز شرکت به فروش میرسد.

 

نرم افزار هلو نسخه آموزشی و آموزشگاهی
نسخه آموزشگاهی نرم افزار هلو

110000 تومان