نسخه آموزشگاهی نرم افزار هلو

۱۱۰۰۰۰ تومان

نسخه آموزشی نرم افزار هلو با همان ویژگی ها و قابلیت ها اما با امکان محدود ثبت سند، به دلیل اینکه برای رفع نیازهای آموزشگاهی طراحی شده است از طریق کلیه نمایندگی های مجاز شرکت به فروش میرسد.

 

نرم افزار هلو نسخه آموزشی و آموزشگاهی
نسخه آموزشگاهی نرم افزار هلو

۱۱۰۰۰۰ تومان

کاربر گرامی جلسه پنجم دوره غیر حضوری بارگذاری شد.باتشکر
+