پرسش و پاسخ مبحث مالیات

پرسش و پاسخ مبحث پایـه

پرسش و پاسخ مبحث حقوق ودستمزد

پرسش و پاسخ مبحث سامانه مودیان

 

مشاغل به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی هستند و باید کارکنانشان به طور شیفتی اقدام به کار در ساعات مختلف نمایند. مشاغل شبانه‌روزی امکان تعطیلی ندارند و برای همین است که به آنها مشاغل نوبت کار می‌گویند.
مشاغل نوبت کار، حجم کاری و فشار وارد شده بر کارکنان بسیار زیاد است. برای همین طبق قانون اضافه کاری، مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری برای آنها در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ همراه با حقوق، دستمزد ماهانه به حساب افراد واریز می‌گردد. از جمله مشاغلی که نیاز به نوبت کاری دارند و جزو مشاغل نوبت کار محسوب می‌شوند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آتشی نشانی‌ها
مراکز اورژانس
پلیس و اداره آگاهی
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی
شرکت‌های تولیدی و…
طبق قانون، انواع نوبت کاری عبارتند از:
نوبت کاری صبح و عصر
نوبت کاری صبح، عصر و شب
نوبت کاری شب و صبح
نوبت کاری عصر و شب
شیفت صبح شامل ساعت کاری از ۶ صبح الی ۱۴ ظهر، شیفت عصر شامل ساعت کاری از ۱۴ بعدازظهر الی ۲۲ شب و شیفت شب شامل ساعت کاری از ۲۲ شب الی ۶ صبح است.

منظور از شب کاری قانون کار چیست؟
یکی از اصطلاحات دیگر در قانون کار، شب کاری است. طبق ماده ۵۳ قانون کار، به ساعت کاری ۲۲ شب الی ۶ صبح، شب کاری یا شیفت شب گفته می‌شود. البته این مفهوم بسته به شرایط نوبت کاری و غیر نوبت کاری متفاوت است.
شب کاری نوبت کار: در بخش‌های قبلی اشاره شد که یکی از انواع نوبت کار، نوبت شب است. برای همین شب کاری در نوبت کار، شامل همان ۸ ساعت کار است که از ساعت ۲۲ شب الی ۶ صبح در نظر گرفته می‌شود. از آنجایی که کار کردن در شب با شرایط سختی همراه است، نرخ تعلق گرفته برای آن بیشترین میزان را دارد. در حال حاضر برای کارگران شب کار نوبتی، ۲۲.۵ درصد حق شیفت در نظر گرفته شده است.
شب کاری غیر نوبت کار: شب کاری غیر نوبت کار که به شب کاری معمولی نیز معروف است، به شرایطی گفته می‌شود که کارگر در همان ساعات ۲۲ شب الی ۶ صبح مشغول به کار بوده و در غیر نوبت کار است. مزد در نظر گرفته شده برای کارگران شب کاری غیر نوبت کار، بیشتر از نوبت کار است. به طوری که این مزد برابر با ۳۵ درصد مزد بیشتر نسبت به ساعات کاری روزانه است.

حقوق و دستمزد اعلامی براساس روزانه اعلام شده و اگه ساعت کاری شده طبق قرارداد اعلام شده روزانه محاسبه و اگه به براساس ساعت کاری محاسبه شود مزایا هم به صورت ساعتی محاسبه می شودحقوق و دستمزد اعلامی براساس روزانه اعلام شده و اگه ساعت کاری شده طبق قرارداد اعلام شده روزانه محاسبه و اگه به براساس ساعت کاری محاسبه شود مزایا هم به صورت ساعتی محاسبه می شود

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. معنی حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.
طبق ماده 21 قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت کند. سنوات یا مزایای پایان کار، باید با خاتمه و یا فسخ قرارداد کار، به کارگر پرداخت شود. این مبلغ به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند نیز به نسبت مدت کارکردشان تعلق می‌گیرد و باید توسط کارفرما پرداخت شود.

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده و شامل آن دسته از مشمولان قانونی کار می‌شود که پایه حقوق آن‌ها در سال گذشته بر اساس سنوات و سابقه کار از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بیشتر بوده است.
روش محاسبه سایر سطوح دستمزدی برای سال ۱۴۰۰:
حقوق پایه سال ۹۹ (× ۱.۲۶ درصد افزایش حقوق) + عدد ثابت سال ۱۴۰۰ (۲.۴۸۳.۵۵۵ ریال ۳۰ روز) = حقوق پایه سال ۱۴۰۰
یک مثال در خصوص سایر سطوح مزدی:
اگر پایه حقوق شخصی در سال ۹۹ به میزان ۳ میلیون تومان باشد، به این صورت محاسبه خواهد شد:
۳ میلیون حقوق پایه × ۲۶% =۷۸۰ هزار تومان به پایه حقوق اضافه می‌شود.
یعنی، ۷۸۰ هزار تومان + رقم ثابت سال ۱۴۰۰ (۲۴۸ هزار تومان) + حقوق ۳ میلیون که جمع آن ۴ میلیون و ۲۸ هزار تومان خواهد بود.
۱- به استناد بخشنامه شماره ۴۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر شور در سال ۱۴۰۱ با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) مبلغ ۱/۳۹۳/۲۵۰ (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) می‌باشد.

۲- از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز به میزان ۳۸ درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۱۷۱/۷۲۲ ریال به نسبت سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد، مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۱/۳۹۳/۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) مندرج در بند یک این بخشنامه کمتر نشود.
۳- نرخ پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۱ روزانه ۷۰۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) می‌باشد که با گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام (در مورد کسانی که از اول سال ۱۴۰۰ استخدام شده‌اند) به آنان تعلق می‌گیرد. (به کارگران قراردادی نیز تعلق می‌گیرد)

تبصره ۱: ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک بخشنامه در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱ میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

۲- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال (هشت میلیون و پانصد هزار ریال) از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

تا قبل از رای وحدت رویه تاریخ 16 فروردین هزار و چهارصد، در محاسبه مانده مرخصی صرفا حقوق پایه، تقسیم بر تعداد روزهای ماه(30 یا 31 روز)، ضرب در تعداد روزهای مرخصی، مبنای محاسبه بود. بعد از تصویب رای وحدت رویه که گفته شد، فرمول محاسبه مانده مرخصی سال ۱۴۰۲ و سایر سال ها، بدین صورت است که صرفا حقوق پایه مبنای محاسبه نیست. بلکه سایر مزایا مانند حق مسکن نیز با حقوق پایه جمع شده و بر تعداد روزهای ماه تقسیم می‌شود. سپس حاصل آن در تعداد روزهای مرخصی، ضرب می‌گردد.
نرخ مرخصی: تعداد روزهای مرخصی×(تعداد روزهای ماه 30 یا 31 ÷(حقوق پایه یک روز + بن کارگری+ حق مسکن + پرداخت هایی اعم از ایاب و ذهاب – هزینه غذا و غیره )

– پرداخت چک بلند مدت:
ح. پرداختنی/ پ.پ هزینه/هزینه ×
اسناد پرداختنی بلند مدت×
۲- خوابانیدن چک به بانک جهت وصول:
در دفاتر شما ثبتی ندارد.
۳- وصول چک توسط بانک:
اسناد پرداختنی بلند مدت×
بانک×
۴- چک برگشتی:
اسناد پرداختنی بلند مدت×
ح. پرداختنی (X)
۵- تعویض چک:
اسناد پرداختنی بلند (کوتاه) مدت×
اسناد پرداختنی بلند (کوتاه) مدت×
۱-هنگامی که چک را خرج می کنید:
ح. پرداختنی/هزینه/…×
اسناد دریافتنی بلند مدت×
۲- هنگامی که چک مذکور نقد شود:
در دفاتر شما ثبتی ندارد.
۳- اگر چک مذکور نقد نشده و به شما برگشت شود:
ح. دریافتنی (X)
ح. پرداختنی (X)

1️⃣  مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار
2️⃣  سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)
3️⃣ پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.
4️⃣ پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.
5️⃣ سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات می باشد .(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)
6️⃣ سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.
7️⃣ سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)

پرداخت این فوق العاده به خانم هایی که از همسر جدا شدند، هیچ منع قانونی ندارد؛
در قانون تأمین اجتماعی موضوع سرپرستی یا حضانت فرزندان مطرح نیست.
برای دریافت این فوق العاده کافیست که خانم ۷۲۰ روز به صورت اجباری سابقه بیمه داشته باشد؛ ضمن اینکه فرزندان زیر ۱۸ سال داشته باشند. اینجا حتی اگر رای دادگاه سرپرستی و حضانت را برعهده مرد گذاشته باشد، به این خانم حق اولاد تعلق می‌گیرد. البته اگر هر دو نفر هم در یک مجموعه فعالیت داشته‌ باشند به هر دو اینها تعلق می گیرد.
مطابق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، کمک عائله‌ مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
‌میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است.

تعطیل کاری در واقع نوعی اضافه کاری در روز تعطیل (غیر از جمعه) است؛ از این رو نرخ آن معادل نرخ اضافه کاری و برابر با 40% بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی و نحوه محاسبه آن با نحوه محاسبه اضافه کاری یکسان است. در نتیجه بر اساس ماده 59 قانون کار، دستمزد هر ساعت کار در روز تعطیل، 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی محاسبه خواهد شد.
دو ماده مهمی که در قانون کار صراحتاً به موضوع تعطیل کاری اشاره کرده‌اند، ماده 62 و 63 قانون کار هستند. در ماده 62 به‌صورت شفاف بیان شده که روز جمعه به‌عنوان روز تعطیل برای کارگران باید در نظر گرفته شود. البته توجه به این نکته مهم است که حقوق و مزایای مربوط به روز جمعه باید به‌صورت کامل از سمت کارفرما پرداخت شود.
مزدی که به کارگر بابت کارکردن در روز تعطیل پرداخت می‌شود، 40% بیشتر از مزد روزهای عادی است. مثلاً اگر مزد کارگر به‌ازای هر روز 100 هزار تومان باشد، اگر در روز جمعه کار کند باید 140 هزار تومان از طرف کارفرما دریافت کند.

برای کارسخت و زیان آور با در خواست از اداره کار با تایید کمسیون کار شامل اداره کار بهداشت تامین اجتماعی و….
با دریافت مبلغ چهاردرصد از مشمول بیمه ، برای فرد مشمول ، سابقه در نظر گرفته میشه
که برای هر سال کارکرد کامل ، 6 ماه درنظر گرفته میشه اگر شرکتی قبلا بعضی از مشاغل بعنوان سخت و زیان آور شناخته شده باشه با احکام برای پرسنل جدید و تصدی همان شغل ، مشمول سخت و زیان آور میشه وگرنه شخص یا شرکت یاید درخواست کارشناسی کنه و احکامش مرتب با شغل باشه یا اثبات کنه که در شغل سخت و زیان آور مشغول بکاربوده ولی در لیست بعنوان کارگر ساده یا …. منظور شده

اگه فردی سال قبل بیشتر از حقوق قانون کار بگیره واسه امسال ۲۲ درصد روی حقوق سال قبل +۶۹۰ تومن به طور ثابت اضافه میشه و ماهانه باید پرداخت شود

یکی از اصلی‌ترین حقوق کارمندها،‌ مرخصی است. حقی که به آنها داده می‌شود تا بتوانند در روزهای غیرتعطیل سرکار نروند. در شرایط عادی، هر کارمند و کارگر در سال ۲۶ روز مرخصی دارد، اما برای خانم‌هایی که بچه‌دار می‌شوند، مرخصی زایمان هم در نظر گرفته شده‌ است. این مرخصی، به خانم‌های شاغل کمک می‌کند تا دوران بارداری و وضع حمل خود را با خیال راحت و بدون نگرانی حقوق و مزایا، پشت سر بگذارند.
مرخصی زایمان بلافاصله بعد از تولد بچه شروع می‌شود. یکی از مهم‌ترین مدارک دریافت مرخصی زایمان هم گواهی تولد یا شناسنامه نوزاد است. البته اگر مادری در دوران بارداری نیاز به مرخصی داشته‌ باشد،‌ ۲ راه دارد:
از مرخصی استعلاجی استفاده کند؛
با گواهی پزشک متخصص و بیمارستان وارد مرخصی زایمان شود.
در این‌صورت، خانم‌های شاغل می‌توانند در دوران بارداری خود نیز مرخصی بگیرند؛ با‌این‌حال، این مرخصی معمولاً بدون حقوق است. همچنین استفاده از حدأقل سه ماه مرخصی زایمان بعد از تولد نوزاد، الزامی خواهد بود.
مدت مرخصی زایمان ۹ ماه است؛
همه خانم‌های شاغل می‌توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند؛
کمک‌هزینه بارداری در شرکت‌های خصوصی طبق قوانین تأمین اجتماعی است و در بعضی از شرکت‌های دولتی هم طبق قوانین همان شرکت پرداخت می‌شود؛
مرخصی بارداری جزء سابقه افراد حساب می‌شود؛
حقوق مرخصی زایمان کارمندان رسمی طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ همچنین در این مدت پاداش و عیدی نیز به مادرهای تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد؛
دوره مرخصی زایمان جزء ایام تعلیق از کار حساب می‌شود، یعنی بعد از مرخصی کارمندهای زن می‌توانند به سرکار خودشان برگردند.
مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است؟
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تصویب شد. طبق این قانون، مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه افزایش یافت. بااین‌حال تامین اجتماعی تنها با اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری ۳ ماه اضافه‌تر را پرداخت می‌کرد. تا اینکه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ تامین اجتماعی موظف شد تا بدون هیچ مشکلی همه ۹ ماه را کامل پرداخت کند. اکنون در سال 1402، تمام ارگان‌ها باید این 9 ماه مرخصی زایمان را به کارمندان خود ارائه کنند.
مدت مرخصی زایمان تا ۳ فرزند، برای مادرانی که فرزندانشان را خودشان شیر می‌دهند، به شرح زیر است:
برای زایمان‌های یک قلو و دو قلو: ۹ ماه؛
برای زایمان‌های ۳ قلو و بیشتر: ۱ سال.
چند سال سابقه بیمه برای مرخصی زایمان لازم است؟
بسیاری از مادرانی که تاره شروع به کار کرده‌اند، این نگرانی را دارند که آیا مرخصی زایمان شامل حال آنها می‌شود و می‌توانند از خدماتش استفاده کنند یا خیر. برای پاسخ به این سوال، لازم است بدانید که برای دریافت مرخصی زایمان تنها کافی است که مادران ۶۰ روز یا معادل ۲ ماه در ۳۶۵ روز قبل از اعلام بارداری، سابقه بیمه داشته باشند.
آیا مرخصی زایمان جزء سابقه بیمه حساب می شود؟
بر اساس قوانین بیمه‌ تامین اجتماعی مدت زمان مرخصی زایمان بخشی از سابقه بیمه محسوب می‌شود. این دوره، مانند تعلیق در کار است و مادران می‌توانند پس از تمام شدن مدت زمان مرخصی، کار خود را ادامه دهند.
نحوه ثبت مرخصی زایمان در لیست بیمه
گفتیم که مدت زمان مرخصی زایمان جزء سوابق بیمه فرد محسوب می‌شود و مدت زمانی که در مرخصی به سر می‌برد، به عنوان تعلیق از کار شمرده می‌شود. حالا این سوال پیش می‌آید که مرخصی زایمان چگونه باید در لیست بیمه ثبت شود؟
برای ثبت مرخصی زایمان در لیست بیمه، باید کارکرد فردی که به مرخصی زایمان رفته را صفر رد کرد، ولی ترک کار زده نشود. در قسمت توضیحات هم حتما باید قید شود که علت کارکرد صفر، مرخصی زایمان بوده است.
شرایط استفاده از مرخصی زایمان تامین اجتماعی
پرداخت حقوق و استفاده از بیمه زایمان تامین اجتماعی در مدت زمان مرخصی زایمان ۴ شرط دارد. اگر خانمی این ۴ شرط را داشته باشد، می‌تواند از مرخصی زایمان استفاده کند.
در یک سال قبل از زایمان حداقل ۶۰ روز حق بیمه پرداخته‌باشد؛
زایمان برای فرزند چهارم نباشد؛
در طول مدت استراحت کار نکند و حقوقی از محل کار دریافت نکند؛
در زمان اعلام بارداری، مشغول به کار یا در حال استفاده از مرخصی استحقاقی باشد.

مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار با ۳۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین شد. میزان افزایش دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶,۹۰۰,۷۸۰ ریال بدین ترتیب تعیین شد.

با این حساب حقوق ماهانه از ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال به ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال افزایش یافت و حداقل دستمزد روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال مقرر شد.

سهم حق بیمه کارگر و کارفرما به صورت «تعداد روزهای کارکرد×سی درصد=پایه حقوق ماهانه+حق مسکن+بن کارگری» است.
که ۳۰ درصد از آن سهم تامین اجتماعی می‌باشد :
۷ درصد سهم کارگر
۳ درصد بیمه بیکاری
۲۰درصد سهم کارفرما
طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).
طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تادیه کند.

حقوق و دستمزد تا ۳۰ میلیون تومان این فرد مشکلی در ارسال لیست مالیات حقوق در سامانه مالیات نداره و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ میلیون تومان و سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ میلیون تومان معاف از مالیات بر حقوق هستند و مازاد بر آن در نرخ مالیاتی ضرب میشود

مزد ساعتی چیست؟ به ازای ساعت‌هایی که وقت کارگر در اختیار کارفرما است، دستمزد کارگر محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اگر کارگر و کارفرما با مزد ساعتی توافق به همکاری کنند، در قرارداد آن‌ها باید ساعت‌های کار به صورت، روزانه، هفتگی و ماهانه مشخص شود.اگر ساعت کار بیشتر از روزی ۸ ساعت و ۴۴ ساعت در هفته باشد، باید مابقی آن ساعت‌ها به صورت اضافه کاری با کارگر محاسبه شود.
در این نوع از قرارداد و طبق قوانین کار، علاوه بر مزد ثابت باید تمام مزایای مصوبه در شورای عالی به کارگر تعلق گیرد. این مزایا عبارتند از:
حق مسکن
حق اولاد
بن کارگری یا حق خواربار
چون این شخص از ساعت ۸ تا ۱۰ و بعد ۱ تا ۲:۳۰ و بعد ۵ تا ۶ است به عنوان کارگر نیمه وقت یا پاره وقت مشغول به کار هست

حق مسکن و خواربار برای ماه های ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ روزه ثابت است و اگر شخصی در ماه کمتر کارکرد داشته باشد به نسبت کارکرد شخص در ماه به او تعلق میگیرد.
طبق ماده ۳۹ قانون کار اعمال می گردد نسبت گیری بر حسب ساعات کارکرد بر روی ساعات موظفی قانونی

230026+22% افزایش مزد سایر سطوح مزدی روزانه
6900780+22% افزایش مزد سایر سطوح مزدی ماهانه

در صورتی که مدیرعامل قرارداد کارفرمایی با بیمه منعقد کرده باشد مزایای رفاهی شامل حق مسکن و خواربار به وی تعلق نمیگیرد.

مرخصی استحقاقی برای کارگران شغل‏‌های معمولی سالانه 26 روز و برای مشاغل سخت و زیان ‏آور سالانه 5 هفته می‌‏باشد.
مرخصی استحقاقی ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود. (ماده ۶۴)
نحوه محاسبه مرخصی استحقاقی
مرخصی‌های استحقاقی 5/2 روز به ازای هر ماه است و 192 ساعت معادل 26 روز در طول سال در نظر گرفته می‏‌شود، که کارگر می‌‏تواند 9 روز و کارمند حداکثر 15 روز آن را ذخیره کرده و برای سال بعد استفاده کند.

ابتدا باید این را بدانیم که در برخی از شغل ها به دلیل شرایط سخت کار، برای جلوگیری از فرسودگی کارگران استفاده از استراحت الزامی است و کارگران نمی‌توانند مرخصی خود را ذخیره کنند. در نتیجه می توان گفت که در این شغل ها بازخرید مرخصی غیر ممکن است.

بر اساس ماده 66 قانون کار، کارگران می‌توانند مانده مرخصی خود را بازخرید کنند، البته به غیر از 9 روز از مانده مرخصی که به سال بعد انتقال پیدا می‌کند. بنابراین 17 روز از مرخصی استحقاقی را می‌توان بازخرید کرد. در شرکت‌هایی که بازخرید مرخصی در زمان اشتغال کارکنان در شرکت صورت می‌گیرد، مبلغ دریافتی توسط کارکنان به عنوان بدهی کارکنان به شرکت شناسایی می‌شود.
در صورتی‌که یک فرد دارای قرارداد کاری یکساله باشد و از مرخصی استحقاقی خود به‌طور کامل استفاده نکرده باشد، آن‌گاه در پایان قرارداد کاری‌اش، کارفرما باید مقدار باقی‌مانده مرخصی را از او بازخرید و مبلغ آن را به وی پرداخت کند.

به‌عنوان مثال اگر یک کارگر فقط ۷ روز از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده باشد، ۱۹ روز باقیمانده باید از او بازخرید شود. حال اگر کارگر تصمیم بگیرد که قرارداد کاری خود را برای سال دوم نیز تمدید کند، مرخصی‌های باقیمانده به سال آتی قابل انتقال نیست و کارفرما باید هزینه بازخرید مرخصی آن‌ها را بپردازد.

اگر قرارداد کاری کمتر از یکسال باشد، بازهم شرایط فرق می‌کند. به‌عنوان مثال اگر کارگری یک قرارداد کاری شش‌ماهه داشته باشد، در این‌صورت او به‌جای ۲۶ روز مرخصی استحقاقی، از ۱۳ روز مرخصی بهره‌مند می‌شود. حال اگر فقط ۵ روز از این ۱۳ روز را به مرخصی برود، در پایان قرارداد، کارفرما باید ۸ روز باقیمانده مرخصی را از او بازخرید کند.
مرخصی‌های باقیمانده به سال آتی قابل انتقال نیست و کارفرما باید هزینه بازخرید مرخصی آن‌ها را بپردازد.

بر اساس ماده 66 قانون کار، کارگران می‌توانند مانده مرخصی خود را بازخرید کنند، البته به غیر از 9 روز از مانده مرخصی که به سال بعد انتقال پیدا می‌کند. بنابراین 17 روز از مرخصی استحقاقی را می‌توان بازخرید کرد. در شرکت‌هایی که بازخرید مرخصی در زمان اشتغال کارکنان در شرکت صورت می‌گیرد، مبلغ دریافتی توسط کارکنان به عنوان بدهی کارکنان به شرکت شناسایی می‌شود.
در صورتی‌که یک فرد دارای قرارداد کاری یکساله باشد و از مرخصی استحقاقی خود به‌طور کامل استفاده نکرده باشد، آن‌گاه در پایان قرارداد کاری‌اش، کارفرما باید مقدار باقی‌مانده مرخصی را از او بازخرید و مبلغ آن را به وی پرداخت کند.
حق سنوات مبلغی است که کارفرما موظف است در پایان هر سال آن را به کارگر یا کارمند خود، پرداخت کند که برابر با یک ماه حقوق او است.
البته این قانون زمانی است که کارگر یک سال تمام برای کارفرما کار کرده باشد. در غیر این صورت، کارفرما وظیفه دارد مزایا پایان کار و حق سنوات کارگر را تا وقتی که کارگر برایش کار کرده را محاسبه و به همان صورت پرداخت کند.

حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارمند هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند. برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در پایان هر سال اقدام به پرداخت سنوات می‌کنند و برخی دیگر در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را می‌پردازند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر به ازای هر سال می باشد، لازم یه ذکر است اگر سنوات پرسنل سالانه پرداخت نشود زمان تسویه کل سنوات بر اساس آخرین حقوق محاسبه می گردد.
سنوات از نظر اداره بیمه، مشمول مالیات نمی‌شود و در موقع محاسبه و پرداخت سنوات پرسنل لزومی بر کسر بیمه از آن نمی‌باشد. همچنین از لحاظ مالیات حقوق نیز مشمول نبوده و دارای کسورات نمی‌باشد. سنوات علاوه بر آنکه مشمول مالیات نمی‌باشد، در زمان رسیدگی مالیاتی کارفرمایان، برای ایشان جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی در صورت وجود مستندات به راحتی این هزینه را با هر میزان البته در صورت مطابقت با قانون قبول می‌نماید.
در بعضی از شرکت های خصوصی یک سری از اقلام مثل حق اولاد،حق مسکن،حق ایاب‌وذهاب،فوق‌العاده‌های بدی آب‌وهوا،
محرومیت از تسهیلات زندگی،محل خدمت
اشتغال خارج از مرکز،مرزی،شرایط محیط کار
نوبت‌کاری،کشیک،جذب ممکن است شناسایی نشود.

مطابق جدول فوق با توجه به میزان کارکرد فرد در یکسال مالی حداقل و حداکثر میزان عیدی یک کارگر در سال مشخص میشود.
مثلا فردی که یکسال در یک مجموعه فعالیت داشته حداقل عیدی آن فرد ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و۵۶۸ تومان و حداکثر عیدی فرد ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار ۸۵۲ تومان می‌باشد.

بیمه پرداختی سهم کارفرما ۲۰٪
بیمه بیکاری ۳٪
بیمه سهم کارگر ۷٪
در مجموع سهم تامین اجتماعی ۳۰٪

مبلغ باتوجه به حقوق فرد مشخص میشه

قانون مرخصی استعلاجی تا سه روز
بر اساس ماده 62 قانون بیمه تأمین اجتماعی، در شرایطی که بیماری فرد به خاطر کار نباشد و مدت بیماری بیش از 3 روز باشد، غرامت ایام بیماری از روز چهارم توسط تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و بیمه وی رد خواهد شد؛ اما حقوق 3 روز اول را باید کارفرما پرداخت کند.
نحوه ثبت مرخصی استعلاجی در لیست بیمه
یکی از موارد مهم برای کارگران و کارمندان، نحوه ثبت مرخصی استعلاجی در لیست بیمه است. زمانی که فرد بیمه شده مرخصی استعلاجی خود را پشت سر می‌گذارد، باید نام آن در لیست بیمه ذکر شود و برای مدت زمانی که در مرخصی است، کارکردی در نظر گرفته نشود. مثلا اگر فردی در این ماه تصادف کرده باشد، باید کارفرما نام آن را با کارکرد صفر در لیست بیمه ارسال کند. با این کار، فرد دچار مشکل خاصی برای دریافت مرخصی استعلاجی نمیشود.

از طرفی اگر فرد فرد چند روز در ماه را در مرخصی استعلاجی باشد، باید تنها تعداد روزهای آن را از کل کارکرد ماه کم کنید تا فرد بتواند کارکرد باقی مانده را از تامین اجتماعی دریافت کند. اما توجه کنید تا زمانی که فرد در مرخصی استعلاجی قرار دارد، ثبت استعلاجی در لیست بیمه باید بدون کارکرد انجام شود.

ثبت اسناد حسابداری می‌تونه به صورت روزانه، و حتی هر چند روز و ماهانه ثبت شود سند افتتاحیه اولین سند در نرم افزار حسابداری می‌باشدکه دارای اطلاعات از سال قبل میباشد