عملیات حسابداری

عملیات حسابداری به چند بخش تقسیم می شود؟

عملیات حسابداری به دو بخش تقسیم می شود

 1. عملیات طی دوره مالی
 2. عملیات پایان دوره مالی

 

عملیات طی دوره روزانه و مستمر می باشند که شامل:

 • جمع آوری اطلاعات مالی
 • تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
 • ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه ( ورود اطلاعات اولیه )
 • نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

 

عملیات پایان دوره مالی درجهت تهیه صورتهای مالی اساسی موسسه هستند که شامل :

 • تهیه ترازنامه آزمایشی
 • اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل ( ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل )
 • تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
 • بستن حساب های موقت ( انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آن ها به دفتر کل )
 • تهیه ترازنامه آزمایشی اختتامیه
 • تهیه ترازنامه

 

 

  این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای  مالی اساسی ارائه می دهد.

 تهیه صورتهای مالی یکی از اساسی ترین و مهمترین دستاوردهای بخش حسابداری می باشد.

 نتیجه و خلاصه تمام عملیات حسابداری در پایان دوره مالی در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.