هزینه-استهلاک

هزینه استهلاک

چگونه استهلاک دارایی های ثابت را محاسبه کنیم؟

 

هزینه استهلاک

هزینه استهلاک به عنوان با اهمیت ترین هزینه مرتبط با اموال ، ماشین آلات  و تجهیزات به شمار می آید.قبل از اینکه بررسی استهلاک بپردازیم باید با حساب دارایی های ثابت آشنا شویم.

 

دارایی ثابت کدامند؟

دو گروه از دارایی ها که مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد شامل:

دارایی های جاری؛ این دارایی ها اقلامی هستند که انتظار می رود در کمتر از یک دوره مالی به وجه نقد تبدیل شده،مصرف و یا فروخته شوند.مانند:بانک ها،صندوق،تنخواه گردان،پیش پرداخت ها،حسابها و اسناد دریافتنی و ملزومات

دارایی های ثابت؛این دارایی ها اقلامی هستندکه برای بلند مدت خریداری می شوند و در جریان موسسه مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ماشین آلات،تجهیزات،ساختمان

 

مفهوم استهلاک

دارایی های ثابت با گذشت زمان و استفاده شدن دچار فرسودگی ،کهنگی شده و به تدریج فایده رسانی خود را از دست می دهند.در نتیجه دچار کاهش قیمت می شوند.حسابداران سعی می کنند این کاهش فایده رسانی و کاهش قیمت را به روش منطقی محاسبه کنند که به آن استهلاک می گویند.

 

منظور از استهلاک چیست؟

استهلاک یعنی سر شکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت به طریقی معقول ومنظم به دوره استفاده از آن

در حسابداری استهلاک دارایی ثابت را در حساب هزینه استهلاک ثبت می کنند و این حساب مانند هر حساب هزینه دیگری ماهیت بدهکار دارد و در مقابل حساب استهلاک انباشته بستانکار می شود.

مانده حساب استهلاک انباشته برای محاسبه ارزش دفتری دارایی ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.به این صورت که در تراز نامه از دارایی ثابت مربوطه کسر می شود . ارزش دفتری بدست می آید.

ارزش دفتری=بهای تمام شده کالا- استهلاک انباشته

 

به عنوان مثال یک شرکت قطعه‌ای از تجهیزات تولید را به قیمت ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان خریداری کرده و استهلاک انباشته ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان می‌باشد. در این حالت مبلغ دفتری این تجهیزات چاپ ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ خواهد بود.

مبلغ استهلاک انباشته نمی تواند از بهای دارایی بالاتر باشد.اگر یک دارایی از بین برود یا به فروش برسد استهلاک انباشته از تراز نامه حذف می شود.ضمنا ارزش دفتر یک دارایی،لزوما نشان دهنده ارزش بازار آن دارایی نیست.

 

ثبت مربوط به هزینه استهلاک

هزینه استهلاک  **

          استهلاک انباشته  **

بابت محاسبه وثبت هزینه استهلاک سالانه

 

بستن حساب هزینه استهلاک

روش بستن حساب ها ی هزینه استهلاک مانند مابقی هزینه ها می باشد که به حساب خلاصه سود وزیان بسته می شود.

خلاصه سود وزیان **

                  هزینه استهلاک **

بابت بستن حساب هزینه استهلاک

 

بستن حساب استهلاک انباشته

معمولا در پایان دوره مالی هزینه استهلاک دارایی ثابت محاسبه شده و در صورتحساب تراز نامه از دارایی ثابت مربوطه کسر می شود.

توجه داشته باشید که برای محاسبه استهلاک سالانه روش های خاصی موجود می باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

 

برای محاسبه  استهلاک سه عامل را باید در نظر داشته باشیم

  • بهای تمام شده دارایی

  • عمر مفید

  • ارزش اسقاط

بهای تمام شده دارایی

عبارتست مجموع مخارجی که برای ساخت و یا خریداری یک دارایی یا تجهیزات برای بهره برداری پرداخت می شود.

 

عمر مفید دارایی

تخمینی است که نشان می دهد یک شخص چه مدت می تواند انتظار داشته باشد تا از وسیله ای که برای او در آمد ایجاد میکند استفاده کند.که عواملی مانند مدت استفاده،سن دارایی در هنگام خرید ،نحوه نگهداری وتعمیر و پیشرفت تکنولوژِی بستگی دارد.

برای مثال، شرکتی که یک ماشین چاپ در ابتدای سال ۱۳۹۰ خریداری می‌کند و عمر مفیدش را برای هشت سال تخمین می‌زند؛ اما در سال ۱۳۹۵، شرکت متوجه می‌شود که پیشرفت تکنولوژی تا پایان سال ۱۳۹۶ این ماشین چاپ را از رده خارج خواهد کرد. حالا، به جای داشتن عمرمفید هشت ساله، آن ماشین عمر مفید شش ساله خواهد داشت. همان استهلاکی که در سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گزارش شده بود نمی‌تواند تغییر کند و هر مقداری که هنوز تا خرداد ۱۳۹۵ مستهلک نشده، باید در طول دو سال آینده و وقتی‌که ماشین چاپ دیگر قابل استفاده نیست مستهلک گردد.

 

ارزش اسقاط

مبلغی است که پیش بینی می شود از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید حاصل آید.

 

محاسبه-هزینه-استهلاک

روش های محاسبه استهلاک کدامند؟

روش‌های معمول محاسبه استهلاک شامل خط مستقیم، روش مانده نزولی، روش مبتنی بر فعالیت، روش ساعت کار، روش میزان تولید، روش تسریعی و روش مجموع سنوات می‌باشد.

مطابق بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ مربوط به مقررات و نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود که بر اساس متن ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده است تنها سه روش زیر برای محاسبه استهلاک مورد قبول است:

  • روش خط مستقیم

  • روش نزولی

  • روش تعداد تولید

 

روش اول خط مستقیم:

در روش خط مستقیم یک مقدار ثابت هر ساله به عنوان استهلاک  سالانه به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

 

فرمول هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

مثال:

شرکت پارس در ابتدای سال یک قطعه تجهیزات را به قیمت ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان خریداری نمود. ارزش اسقاط این تجهیزات ۲۵،۰۰۰،۰۰۰تومان است که عمر مفید آن ۱۰ سال است. هزینه سالیانه استهلاک با استفاده از روش خط مستقیم، ۲۲،۵۰۰،۰۰۰تومان در سال خواهد بود.

هر ساله ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان به حساب استهلاک انباشته اضافه می شود.

در پایان سال پنجم، مبلغ استهلاک انباشته ۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان یا ۲۲،۵۰۰،۰۰۰تومان در سال است که در عدد پنج (پنج سال) ضرب شده است.

هزینه استهلاک ۲۲،۵۰۰،۰۰۰

              استهلاک انباشته ۲۲،۵۰۰،۰۰۰

بابت محاسبه هزینه استهلاک سال اول

 

در روش خط مستقیم استهلاک محاسبه شده برای همه سالها مساوی می باشد. 

 

روش دوم نزولی:

مانده نزولی روش استهلاک دیگریست که برای اهداف مالیاتی مجاز است. روش مانده نزولی به صورت زیر محاسبه می شود:

نرخ استهلاک در این روش از جدول نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم قابل استخراج است.دانلود جدول

 

فرمول هزینه استهلاک به روش نزولی

مثال:

شرکت پارس در ابتدای سال یک قطعه تجهیزات را به قیمت ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰تومان خریداری نموده است. اگر تجهیزات با نرخ ۳۵ درصد به صورت نزولی مستهلک شود، هزینه سالیانه استهلاک با استفاده از این روش ۸۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان در سال اول خواهد بود.

هزینه استهلاک ۸۷،۵۰۰،۰۰۰

                  استهلاک انباشته ۸۷،۵۰۰،۰۰۰

بابت محاسبه استهلاک سال اول

 

درسال دوم ابتدا ارزش دفتری دارایی را از تراز نامه بدست میا آوریم به این صورت که بهای تمام شده دارایی(۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) منهای استهلاک انباشته اسال اول (۸۷۵۰۰۰۰۰)که میشود ۱۶۲،۵۰۰،۰۰۰

سپس در نرخ استهلاک ضرب میکنیم که عدد ۵۶،۸۷۵،۰۰۰ میشود هزینه استهلاک سال دوم و ثبت ان بصورت زیر است:

هزینه استهلاک ۵۶،۸۷۵،۰۰۰

              استهلاک انباشته ۵۶،۸۷۵،۰۰۰

بابت محاسبه استهلاک سال دوم

در حالی که استهلاک تحت روش خط مستقیم در هر سال برابر با یک مبلغ ثابت (در این مثال ۲۲،۵۰۰) می‌بود. مقدار استهلاک سالانه در روش مانده نزولی در سال‌های اول بیشتر از روش مستقیم خواهد بود و در سال‌های بعد کوچکتر می‌شود بنابراین گفته می‌شود که این روش برای دارایی‌هایی مناسب است که سرعت افت ارزش در آن‌ها بالاست همانند رایانه.

محاسبه-استهلاک

روش سوم تعداد تولید:

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ملاک محاسبه استهلاک مدت زمان نبوده و میزان تولید عامل موثر در محاسبه استهلاک می باشد.

در این روش به جای اینکه مبلغی مساوی در هر دوره به حساب هزینه استهلاک منظور می شود استهلاک هر دوره بر حسب میزان تولید واقعی دارایی مربوطه تعیین می شود. هزینه استهلاک

استهلاک به روش میزان تولید بشرح زیر محاسبه مشود :

فرمول هزینه استهلاک به روش میزان تولید

مثال:

قیمت تمام شده ماشین آلاتی ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و ارزش اسقاط آن ۵۰۰،۰۰۰ریال است و روش استهلاک میزان تولید است و کل تولید برآوردی در طول عمر دارایی ۱۰۰،۰۰۰ واحد کالا است که تولید سال جاری ۶۰۰۰ واحد کالا بوده است.

مطلوبست محاسبه استهلاک سال جاری

(۱۰،۰۰۰،۰۰۰-۵۰۰،۰۰۰)/۱۰،۰۰۰=۹۵     هزینه استهلاک تولید ا واحد

۹۵*۶۰۰۰=۵۷۰،۰۰۰

 

و ثبت هزینه استهلاک سال جاری به شکل زیر میباشد:

هزینه استهلاک ۵۷۰،۰۰۰

                     استهلاک انباشته ۵۷۰،۰۰۰

ثبت بابت هزینه استهلاک سالانه

 

 

دریافت فایل آموزش هزینه استهلاک نسخه الکترونیکی


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *